Thay đổi một số thành phần hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến việc tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội

Cập nhật ngày: 21/03/2023 15:04:46

ĐTO - Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ ban hành có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Chúng tôi có cuộc phỏng vấn bà Trần Thị Diễm - Phó Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội BHXH tỉnh Đồng Tháp, phụ trách Bộ phận tiếp nhận hồ sơ về sự thay đổi đối với thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT).


Bà Trần Thị Diễm - Phó Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp triển khai nội dung thay đổi một số thành phần hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến việc tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội

* Phóng viên: Theo quy định hộ gia đình tham gia BHYT là những người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú tại một chỗ ở hợp pháp theo quy định của pháp luật về cư trú, vậy theo Nghị định 104/2022/NĐ-CP khi người dân tham gia BHYT hộ gia đình có cần trình sổ hộ khẩu hay sổ tạm trú hay không?

- Bà Trần Thị Diễm: Tại Điều 2 của Nghị định này có sửa đổi, bổ sung một số điều và biểu mẫu của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT. Theo đó, sửa đổi, bãi bỏ các cụm từ “Sổ hộ khẩu (hoặc sổ tạm trú)”, “Số sổ hộ khẩu (hoặc sổ tạm trú)”.

Đồng thời, đối với thủ tục hành chính “Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT” theo Quyết định số 222/QĐ-BHXH ngày 25/2/2021 của BHXH Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam, quy định thành phần hồ sơ tham gia BHYT hộ gia đình không bao gồm sổ hộ khẩu hay sổ tạm trú.

Như vậy, người dân tham gia BHYT hộ gia đình không cần trình sổ hộ khẩu hay sổ tạm trú.

* Phóng viên: Trong quá trình sử dụng thẻ BHYT sẽ có lúc thân nhân/ người giám hộ của người hưởng chế độ nhận dùm kết quả giải quyết quyền lợi, khi đó người nhận dùm cần phải cung cấp các loại giấy tờ gì?

- Bà Trần Thị Diễm: Theo Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ ban hành có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2023, khi đăng ký nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan BHXH, kết quả là tiền giải quyết chế độ BHYT, người khác nhận thay cần cung cấp các loại giấy tờ sau:

- Nếu là thân nhân của người hưởng chế độ: cung cấp giấy hẹn chứng minh nhân dân (CMND) hoặc thẻ căn cước công dân (CCCD) và một trong các giấy tờ chứng minh là thân nhân của người hưởng BHYT sau: bản sao giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh hoặc giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Nếu là người giám hộ: cung cấp giấy hẹn, CMND hoặc thẻ CCCD, giấy tờ chứng minh là giám hộ đương nhiên của người hưởng BHYT (bản sao giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh, hoặc giấy chứng nhận kết hôn, hoặc giấy xác nhận thông tin về cư trú, hoặc Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư). Trong trường hợp không có người giám hộ đương nhiên theo quy định của pháp luật thì cung cấp giấy hẹn, CMND hoặc thẻ CCCD, quyết định công nhận việc giám hộ của cấp có thẩm quyền.

- Nếu không phải là thân nhân hoặc người giám hộ nêu trên: cung cấp giấy hẹn, CMND hoặc thẻ CCCD, giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật hiện hành.

* Phóng viên: Hiện nay, các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) BHYT trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp triển khai việc tiếp nhận thủ tục KCB BHYT bằng CCCD gắn chíp để thay thẻ BHYT. Về nội dung này cơ quan BHXH có lưu ý gì ?

- Bà Trần Thị Diễm: Thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 52/TCTĐA06 ngày 16/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh/Tổ trưởng Tổ Công tác Đề án 06/CP tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện các mô hình điểm của Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh, BHXH tỉnh cũng đã phối hợp các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh không yêu cầu người bệnh phải xuất trình thêm thẻ BHYT khi đã trình CCCD và thông tin thẻ BHYT đã được đồng bộ với CCCD.

- Không yêu cầu hoặc hướng dẫn người bệnh phải đổi lại thẻ BHYT trong các trường hợp sau: Trên thẻ BHYT chỉ có năm sinh và CCCD có ngày tháng sinh là 1/1 của cùng năm sinh ghi trên thẻ BHYT. Dữ liệu tra cứu thẻ BHYT và thông tin của CCCD giống nhau. Địa chỉ ghi trên thẻ BHYT, hoặc địa chỉ trong dữ liệu thẻ BHYT khác với địa chỉ ghi trên CCCD.

Đồng thời thống nhất nội dung về việc cấp, đổi thẻ liên quan đến CCCD như sau:  Đối với thẻ BHYT có khám ngoại tỉnh vẫn tiếp nhận cấp lại, đổi thẻ như trước đây. Đối với thẻ BHYT khám trong tỉnh sẽ không cấp lại, đổi thẻ đối với các trường hợp sau: Thông tin thẻ BHYT đã được đồng bộ với CCCD; trên thẻ BHYT chỉ có năm sinh và CCCD có ngày sinh là 1/1 cùng năm sinh ghi trên thẻ BHYT.

Phóng viên: Xin cảm ơn bà!

V.H (thực hiện)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn