TP Sa Đéc triển khai mô hình chợ bảo đảm an toàn thực phẩm

Cập nhật ngày: 27/03/2023 05:41:06

ĐTO - TP Sa Đéc hiện có 6 chợ: 1 chợ hạng 1, 1 chợ hạng 2, 4 chợ hạng 3. Các chợ phát huy hiệu quả trong việc thu hút, tập trung lượng hàng hóa lớn, đáp ứng nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa và tiêu dùng của Nhân dân. Việc quản lý, phát triển chợ trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực; hệ thống mạng lưới chợ được phân bố hợp lý, phù hợp với điều kiện địa hình, địa giới của địa phương. Tuy nhiên, còn một số chợ hoạt động lâu năm, cơ sở vật chất xuống cấp, chưa đáp ứng nhu cầu về mua bán, nhất là chưa đảm bảo về điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP); còn một số tiểu thương kinh doanh thực phẩm tại các chợ chưa được tập huấn kiến thức ATTP; chưa thực hiện việc khám sức khỏe định kỳ theo quy định; nhiều hàng hóa chưa truy xuất nguồn gốc, xuất xứ...

Để nâng cao hiệu quả mô hình hoạt động các chợ, UBND TP Sa Đéc xây dựng kế hoạch nhân rộng mô hình chợ bảo đảm ATTP đến năm 2025.  Trong đó, phấn đấu đến năm 2025, thành phố xây dựng ít nhất 1 mô hình chợ bảo đảm ATTP; khuyến khích các địa phương đã có mô hình chợ bảo đảm ATTP tiếp tục nhân rộng mô hình trên địa bàn; có ít nhất 1 mô hình chợ thí điểm bảo đảm ATTP hoặc chợ đáp ứng yêu cầu chung theo tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm tại các xã nông thôn mới nâng cao. Các chợ hạng 1, hạng 2 trên địa bàn (trừ chợ đã xây dựng mô hình chợ thí điểm ATTP), mỗi chợ phải xây dựng 1 mô hình khu vực kinh doanh (ít nhất 10 điểm kinh doanh) đạt tiêu chí ATTP. Các chợ hạng 3 trên địa bàn (trừ chợ đã xây dựng mô hình chợ và khu vực kinh doanh ATTP), mỗi chợ phải xây dựng ít nhất 5 điểm kinh doanh thực phẩm đạt tiêu chí vệ sinh ATTP...

Việc xây dựng mô hình chợ ATTP hướng đến việc nhân rộng mô hình chợ bảo đảm ATTP với hệ thống các tiêu chí nhằm tăng cường công tác bảo đảm ATTP tại chợ; nâng cấp cơ sở vật chất tại các chợ theo hướng văn minh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu về vệ sinh ATTP theo quy định. Đồng thời, xây dựng các chợ kinh doanh thực phẩm đạt tiêu chí về ATTP, hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng do thực phẩm không đảm bảo ATTP gây ra cho người tiêu dùng...

NHẬT NAM

Gửi bình luận của bạn