Xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và thuốc y học cổ truyền

Cập nhật ngày: 17/05/2023 18:47:20

ĐTO - Ban Chỉ đạo 389 tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền (gọi tắt Chỉ thị 17).

Sở Y tế nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực phụ trách, những khó khăn, bất cập, chồng chéo trong xử lý các nhóm mặt hàng theo Chỉ thị 17 để tham mưu Ban Chỉ đạo 389 tỉnh kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp phối hợp các ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật liên quan đến các mặt hàng tại Chỉ thị số 17. Đặc biệt, thực hiện việc quảng cáo dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền theo hướng dẫn của Bộ Y tế và tuân thủ quy định pháp luật về quảng cáo.

Giao Cục Quản lý thị trường (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) tham mưu Ban Chỉ đạo 389 tỉnh theo dõi, đôn đốc thực hiện; đồng thời tổng hợp tình hình và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

NP

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn