• Thông báo danh sách cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2014
  • Nhằm giúp cho người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) có thể lựa chọn nơi khám chữa bệnh ban đầu thuận tiện tại nơi cư trú hoặc nơi làm việc, sau khi rà soát và thống nhất với Sở Y tế Đồng Tháp về các cơ sở y tế đủ điều kiện khám chữa bệnh ban đầu cho người tham gia BHYT.
  • Điểm sáng ngành y tế Đồng Tháp
  • 28/10/2013
  • Không chỉ quản lý, theo dõi hoạt động phòng, chống dịch, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Tháp Mười còn có nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của 13 trạm y tế xã, thị trấn trên địa bàn.
  • Tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân
  • 28/10/2013
  • Nhằm mở rộng phạm vi bao phủ của bảo hiểm y tế (BHYT) về tỷ lệ dân số tham gia BHYT, phạm vi dịch vụ y tế được thụ hưởng và giảm tỷ lệ chi trả từ tiền túi của người sử dụng dịch vụ y tế; bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT; tiến tới BHYT toàn dân, góp phần tạo nguồn tài chính ổn định cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân theo hướng công bằng, hiệu quả, chất lượng và phát triển bền vững, UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020.
Xem tin đã đăng theo ngày: