• Bệnh viện Tâm Trí Đồng Tháp mở rộng qui mô 100 giường
 • 27/12/2013
 • Nhằm thực hiện chủ trương xã hội hóa trong lĩnh vực y tế góp phần cải thiện tình hình quá tải tại bệnh viện, giúp người dân có nơi khám chữa bệnh tiện nghi và chất lượng, Bệnh viện Tâm Trí Đồng Tháp vừa được nâng cấp mở rộng lên qui mô 100 giường (chính thức hoạt động từ ngày 26/12/2013).
 • Đảm bảo an toàn trong tiêm chủng
 • 23/12/2013
 • Chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR) được ngành y tế Việt Nam triển khai từ năm 1984, phòng 11 loại bệnh (bạch hầu, ho gà, uốn ván, sởi, viêm não Nhật Bản...). Có trên 10 loại vaccine được sản xuất tại Việt Nam sử dụng trong chương trình TCMR.
 • Tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân - cần sự vào cuộc đồng bộ
 • 25/11/2013
 • UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020, đồng thời đề ra các giải pháp hữu hiệu trong việc thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác y tế, chủ động nguồn tài chính y tế bền vững, giúp cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn.
 • Thông báo danh sách cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2014
 • 25/11/2013
 • Nhằm giúp cho người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) có thể lựa chọn nơi khám chữa bệnh ban đầu thuận tiện tại nơi cư trú hoặc nơi làm việc, sau khi rà soát và thống nhất với Sở Y tế Đồng Tháp về các cơ sở y tế đủ điều kiện khám chữa bệnh ban đầu cho người tham gia BHYT.
 • Điểm sáng ngành y tế Đồng Tháp
 • 28/10/2013
 • Không chỉ quản lý, theo dõi hoạt động phòng, chống dịch, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Tháp Mười còn có nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của 13 trạm y tế xã, thị trấn trên địa bàn.
 • Tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân
 • 28/10/2013
 • Nhằm mở rộng phạm vi bao phủ của bảo hiểm y tế (BHYT) về tỷ lệ dân số tham gia BHYT, phạm vi dịch vụ y tế được thụ hưởng và giảm tỷ lệ chi trả từ tiền túi của người sử dụng dịch vụ y tế; bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT; tiến tới BHYT toàn dân, góp phần tạo nguồn tài chính ổn định cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân theo hướng công bằng, hiệu quả, chất lượng và phát triển bền vững, UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020.
Xem tin đã đăng theo ngày: