Phát triển mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân

Cập nhật ngày: 20/05/2013 04:20:50

Trong những năm qua, mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân đã được tỉnh Đồng Tháp tổ chức thực hiện đạt hiệu quả, đáp ứng nhu cầu nâng cao hiểu biết và nâng cao kỹ năng thực hành chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS)/KHHGĐ của một bộ phận nam, nữ thanh niên trong độ tuổi chuẩn bị kết hôn ở địa phương, góp phần đảm bảo hôn nhân bền vững và nâng cao chất lượng giống nòi.

Học sinh thi tìm hiểu kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên do Trung tâm y tế thị xã Sa Đéc phối hợp tổ chức

Trong năm 2013, mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân được tỉnh tiếp tục duy trì ở 25 xã, thị trấn (tăng 12 xã so với năm 2012) trên địa bàn các huyện: Châu Thành, Lấp Vò, Thanh Bình và huyện Cao Lãnh.

Ở những địa phương thực hiện mô hình, các đối tượng nam, nữ từ 15-24 tuổi sẽ được quan tâm giáo dục, phổ biến kiến thức về chăm sóc SKSS/KHHGĐ, sức khỏe tiền hôn nhân thông qua các mô hình truyền thông dành cho thanh niên như câu lạc bộ, góc truyền thông về SKSS vị thành niên, thanh niên (VTN-TN); giáo dục đồng đẳng SKSS VTN-TN, câu lạc bộ tiền hôn nhân,... giúp cho đối tượng nam, nữ thanh niên được tư vấn sớm phát hiện, phòng ngừa và hướng dẫn điều trị các bệnh lý có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe khi kết hôn, khi mang thai, sinh đẻ và các nguy cơ sinh con bị bệnh, tật bẩm sinh.

Qua mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân, tỉnh Đồng Tháp phấn đấu năm 2013 đạt chỉ tiêu: 100% cán bộ làm kỹ thuật dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ tại các địa bàn triển khai mô hình cấp xã được tập huấn qui trình cung cấp dịch vụ và kỹ năng tư vấn khách hàng nội dung về chăm sóc SKSS/KHHGĐ; 95% VTN-TN và nam nữ trong độ tuổi chuẩn bị kết hôn được cung cấp thông tin, tư vấn các nội dung ưu tiên về SKSS VTN-TN, về chăm sóc SKSS/KHHGĐ phù hợp và thân thiện; 50% VTN-TN và nam, nữ trong độ tuổi chuẩn bị kết hôn được kiểm tra sức khỏe, phát hiện tư vấn và điều trị để tránh các nguy cơ sinh con bị khuyết tật, dị tật...

PT

Gửi bình luận của bạn