Chú trọng nâng cao năng lực công chức chuyên trách cải cách hành chính

Cập nhật ngày: 30/07/2020 05:16:15

Xác định vai trò quan trọng của đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính (CCHC) trong tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC, tỉnh Đồng Tháp luôn quan tâm, chú trọng cập nhật, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với đội ngũ công chức chuyên trách CCHC các ngành, các cấp.

Ngay từ đầu năm, trong kế hoạch CCHC của UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ thực hiện công tác bồi dưỡng, học tập kinh nghiệm về CCHC cho đội ngũ công chức chuyên trách CCHC. Theo đó, Sở Nội vụ đã tổ chức 2 lớp tập huấn với chuyên đề phù hợp cho các đối tượng là Chánh Văn phòng hoặc Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính; công chức phụ trách công tác CCHC các sở, ngành tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND; lãnh đạo Phòng Nội vụ; công chức phụ trách công tác CCHC cấp huyện và lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh với hơn 200 cán bộ, công chức tham gia tập huấn.

Ngoài ra, Sở Nội vụ đã tổ chức hội nghị trao đổi các mô hình mới, cách làm hay về CCHC giữa các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Hội nghị là nơi trao đổi, chia sẻ những mô hình hay, cách làm mới mang lại hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC như: giải pháp nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; mô hình chứng thực 4.0; liên thông trong giải quyết TTHC, nhận hồ sơ tại xã đối với TTHC cấp huyện và trả kết quả tận nhà qua dịch vụ bưu chính công ích; kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo điều hành,... Dịp này là cơ hội để lãnh đạo phụ trách CCHC và công chức tham mưu cùng học tập, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn, từ đó có thể vận dụng phù hợp tại cơ quan, địa phương mình.

Các sở, ngành tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố cũng đã chủ động mời báo cáo viên của Sở Nội vụ tập huấn, phân tích chỉ số CCHC đối với lãnh đạo, công chức phụ trách CCHC và công chức trong toàn sở, huyện về công tác CCHC, góp phần nâng cao nhận thức, sự hiểu biết của công chức về CCHC để việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC ở năm cuối của giai đoạn 2011- 2020 đạt kết quả tốt nhất và cùng nhau trao đổi, tham mưu, đề xuất nhiệm vụ cho giai đoạn CCHC tiếp theo của tỉnh.

MINH THÙY

Gửi bình luận của bạn