Đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích, hiệu quả được thụ hưởng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Cập nhật ngày: 30/06/2020 10:15:43

ĐTO - Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh đã kiểm tra tại 8 địa phương: TP.Sa Đéc, TX.Hồng Ngự và các huyện: Châu Thành, Lai Vung, Lấp Vò, Hồng Ngự, Tân Hồng, Tam Nông. Theo đánh giá của lãnh đạo Sở Nội vụ, kết quả kiểm tra cho thấy lãnh đạo các địa phương đã chủ động triển khai thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch CCHC năm 2020 của tỉnh; kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của các địa phương đáp ứng tốt yêu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Một số địa phương đã có mô hình hay, cách làm mới hiệu quả như: Hướng dẫn TTHC, cấp bản sao các giấy tờ liên quan lĩnh vực hộ tịch cho người dân qua tài khoản Zalo của thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành; mô hình “Chứng thực 4.0”, tiếp nhận, hỗ trợ kê khai, giải quyết một số TTHC qua mạng xã hội Zalo theo yêu cầu của tổ chức, công dân của xã Bình Thành, huyện Lấp Vò; thực hiện gửi thư chia buồn kết hợp với đăng ký khai tử tại nhà dân của xã Phú Đức, huyện Tam Nông; thực hiện tiếp nhận một số TTHC thuộc thẩm quyền của huyện tại Bộ phận Một cửa cấp xã của huyện Hồng Ngự...

Nhiều địa phương trang bị máy vi tính, màn hình ti vi tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã để tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân có nhu cầu sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đồng thời quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu thực hiện sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi quan hệ giải quyết TTHC và giới thiệu, hướng dẫn cho người thân cùng thực hiện.

Các địa phương đều ban hành, triển khai thực hiện các kế hoạch về kiểm soát, rà soát, đánh giá TTHC; công khai danh mục TTHC được thực hiện theo mô hình hẹn giờ cấp tỉnh, cấp huyện; tiếp nhận, phối hợp xử lý kịp thời những nội dung phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân thông qua Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022. Việc thực hiện giải quyết TTHC đúng thẩm quyền; duy trì tốt việc gửi thư chúc mừng, chia buồn với người dân có tin vui, tin buồn như: đăng ký kết hôn, đăng ký khai sinh, có người thân mất đã góp phần tạo mối quan hệ gần gũi, củng cố thêm lòng tin của Nhân dân đối với chính quyền...

Bên cạnh đó, công tác CCHC của các địa phương còn một số hạn chế, cần được khắc phục như các xã chưa cập nhật đầy đủ thông tin liên quan về TTHC mới ban hành để niêm yết công khai. Tại nhiều địa phương, số lượng hồ sơ đăng ký giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cũng như việc giải quyết TTHC tại nhà thông qua mô hình Bưu chính công ích còn hạn chế. Tỷ lệ hồ sơ lĩnh vực đất đai trễ hẹn thể hiện trên phần mềm một cửa điện tử còn nhiều; nguyên nhân có phần do lỗi thao tác của công chức, có phần do kỹ thuật của phần mềm, trong khi hồ sơ văn bản giấy được giải quyết và trả kết quả thực tế cho người dân đa số đều đúng và trước hạn...

Qua đó, Sở Nội vụ đã có các đề xuất, kiến nghị để công tác CCHC được thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới. Trong đó, Chủ tịch các địa phương được kiểm tra cần chỉ đạo khắc phục sớm nhất những hạn chế được đoàn kiểm tra chỉ ra và thường xuyên kiểm tra kết quả khắc phục. Đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả việc giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, nhất là các quy trình giải quyết TTHC trên phần mềm một cửa điện tử, cũng như quy trình xử lý trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành theo đúng quy định; thường xuyên cập nhật và niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời các loại TTHC tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã.

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, khắc phục sớm nhất các lỗi kỹ thuật liên quan đến phần mềm một cửa điện tử (lĩnh vực tài nguyên và môi trường) để tiếp tục vận hành hiệu quả quy trình giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đồng thời tiếp tục phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích, hiệu quả của người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến do cơ quan nhà nước cung cấp, nhất là thiết kế các tài liệu hướng dẫn thực hiện dịch vụ dưới dạng tờ gấp để cung cấp cho người dùng tại Bộ phận Một cửa các cấp (kể cả tuyên truyền trên Facebook, Zalo để tạo thêm kênh thông tin đến từng hộ gia đình).

Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh phối hợp chặt chẽ với các chi nhánh của Văn phòng và Bộ phận Một cửa cấp huyện trong giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai bảo đảm đúng quy trình, thời gian đã được niêm yết công khai (đồng bộ giữa quy trình giải quyết văn bản giấy và trên phần mềm một cửa điện tử).

Nhật Anh

Gửi bình luận của bạn