Bà Lê Thị Hồng Phượng trúng cử chức danh Ủy viên UBND tỉnh

Cập nhật ngày: 05/12/2018 19:24:35

Chiều ngày 5/12, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tiến hành kiện toàn công tác nhân sự. Ông Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch UBND tỉnh đã có tờ trình về việc miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với 2 Ủy viên UBND tỉnh và bầu bổ sung 1 Ủy viên UBND tỉnh. 

Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng bà Lê Thị Hồng Phượng và ông Nguyễn Trung Dũng

Các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Trung Dũng – Giám đốc Sở Tư pháp do nghỉ hưu theo quy định.

Đại biểu HĐND tỉnh cũng biểu quyết thông qua miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa IX đối với bà Lê Thị Hồng Phượng do đã được UBND tỉnh điều động, bổ nhiệm chức danh Giám đốc Sở Tư pháp.

Các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết bãi nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Trung Ngay – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường do đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao nhưng chưa đến mức bị kỷ luật.

HĐND tỉnh tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Lê Thị Hồng Phượng – Giám đốc Sở Tư pháp. Kết quả bà Lê Thị Hồng Phượng trúng cử chức danh Ủy viên UBND tỉnh với số phiếu đồng ý là 58/59 phiếu (do vắng 4 đại biểu), đạt tỷ lệ 92,06%.

Thanh Trúc

Gửi bình luận của bạn