Các cấp ủy lãnh đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng

Cập nhật ngày: 03/06/2020 10:27:29

ĐTO - Theo Tỉnh ủy Đồng Tháp, các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt và thực hiện tốt Kế hoạch số 174 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhất là tập trung hoàn thiện Dự thảo Báo cáo về công tác xây dựng Đảng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) nhiệm kỳ 2015 – 2020; tích cực, chủ động chuẩn bị nhân sự cấp ủy, bảo đảm cho sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp; tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện, nâng cao chất lượng quy hoạch cấp ủy làm cơ sở xây dựng phương án nhân sự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Đồng thời kết hợp hài hòa giữa chuẩn bị nhân sự tại chỗ với điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ, bảo đảm cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực hoàn thành nhiệm vụ, đủ thời gian rèn luyện và thử thách qua thực tiễn.


Đại hội Đảng bộ xã Tân Thuận Tây, TP.Cao Lãnh nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tính đến ngày 23/5/2020 đã có 2.906/2.906 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tổ chức đại hội (đạt 100%), có 15/16 Đảng bộ cấp huyện đã tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở. Điểm mới trong tổ chức đại hội là các cấp ủy khóa cũ chuẩn bị dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết đưa ra Đại hội thảo luận nhằm giúp cho cấp ủy khóa mới có định hướng, cơ sở ban hành chương trình hành động sát với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tổ giúp việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội điểm tại Đảng bộ TP.Cao Lãnh và Đảng bộ huyện Châu Thành, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Qua đó, giúp cấp ủy địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đồng thời giải đáp những đề xuất, kiến nghị trong quá trình chuẩn bị đại hội điểm như: công tác xây dựng văn kiện; chuẩn bị nhân sự; kết quả chỉ đạo nắm tình hình, giải quyết các đơn thư tố cáo đối với cán bộ, đảng viên, nhất là các đơn thư tố cáo có liên quan đến nhân sự đại hội; công tác phục vụ đại hội... Đến nay, công tác chuẩn bị đại hội đang tiến hành bảo đảm theo đúng các yêu cầu và kế hoạch đã đề ra.

TIẾN ĐẠT

Gửi bình luận của bạn