Cần đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước

Cập nhật ngày: 10/01/2019 01:30:44

ĐTO - Đây là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thi đua - khen thưởng (TĐKT) năm 2018 diễn ra vào ngày 9/1, tại Hà Nội.


Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp

Năm 2018, công tác TĐKT trên cả nước có nhiều chuyển biến tích cực và đạt những kết quả đáng khích lệ. Việc xây dựng thể chế, hoàn thiện quy định pháp luật TĐKT tiếp tục được các ngành, các cấp nghiên cứu, tham mưu, xây dựng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TĐKT.

Đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân hưởng ứng những phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”... phát huy hiệu quả tích cực.

Năm qua, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng hơn 55.400 trường hợp. Trong tổng số cá nhân được khen thưởng về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tỷ lệ khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp chiếm trên 21%. 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, trong năm 2019 để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các bộ, ngành, địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, biến phong trào thành động lực cách mạng, phương thức lãnh đạo của Đảng, công cụ quản lý có hiệu quả của Nhà nước; quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trưởng của Đảng, tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TĐKT, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên.

Các bộ, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể, địa phương phát động phong trào thi đua ngay từ đầu năm; thực hiện những giải pháp đồng bộ, khả thi theo phương châm hành động của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”; tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trên mọi lĩnh vực.

Hòa Hiệp

Gửi bình luận của bạn