Đổi mới và kiện toàn Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

Cập nhật ngày: 11/05/2020 10:08:35

ĐTO - Thời gian qua, việc đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) đối với đoàn viên, hội viên và nhân dân được các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn huyện Lấp Vò quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng có trọng tâm, đi vào chiều sâu gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. MTTQ và các tổ chức CT-XH luôn xác định tầm quan trọng, vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân, từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chủ trương của địa phương, góp phần quan trọng cho sự phát triển chung của huyện.

Hoạt động của MTTQ và các tổ chức CT-XH của huyện Lấp Vò được đổi mới theo phương châm “Gần dân, sát dân, nghe dân nói”; bám cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đoàn viên, hội viên về những vấn đề nhân dân quan tâm, kịp thời phản ảnh để cấp ủy lãnh đạo giải quyết. Công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội được tăng cường, giúp cho cấp ủy lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế dân chủ ở cơ sở và các chính sách an sinh xã hội phù hợp với tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đặc biệt, việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức CT-XH gắn với việc xây dựng nhiều mô hình có hiệu quả để thu hút quần chúng vào tổ chức đoàn thể, góp phần phát triển đoàn viên, hội viên.

Đến nay, toàn huyện Lấp Vò có 52 mô hình mới với 2.572 thành viên, trong đó nhiều mô hình hiệu quả cao được tổ chức nhân rộng. Điển hình như: mô hình “Tổ Hội Nông dân sinh hoạt gắn với Câu lạc bộ chăn nuôi bò” xã Hội An Đông, “Tổ liên kết sản xuất cam an toàn” xã Tân Khánh Trung (Hội Nông dân), “Xây dựng nhà vệ sinh cho người khuyết tật, người già neo đơn” (Hội Chữ thập đỏ), “Tổ hợp tác trồng rau an toàn” xã Định An (Hội Nông dân); mô hình “Tổ hùn vốn mua bảo hiểm y tế” xã Long Hưng B (Hội Liên hiệp Phụ nữ), “Tuyến đường xanh, sạch đẹp, an ninh” xã Long Hưng B (Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Long Hưng B)... Các mô hình thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia, qua đó đã phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp những nhân tố tích cực vào các tổ CT-XH tại địa phương.

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy của MTTQ và các tổ chức CT-XH từ huyện đến cơ sở luôn được các cấp ủy, chính quyền quan tâm thực hiện. Thực hiện tốt việc phân công cán bộ có năng lực, trẻ, nữ vào các chức danh chủ chốt của MTTQ, các tổ chức CT-XH. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, MTTQ và các tổ chức CT-XH cơ sở được quan tâm thực hiện; thường xuyên chỉ đạo tiến hành rà soát, bổ sung các chức danh chủ chốt của MTTQ và các tổ chức CT-XH còn khuyết. Đến nay, huyện Lấp Vò đã cơ bản bổ sung đầy đủ các chức danh chủ chốt của MTTQ và các tổ chức CT-XH xã, thị trấn.

Các cấp ủy, tổ chức đảng của huyện Lấp Vò thường xuyên quan tâm lãnh đạo chính quyền thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”. Qua đó, các cấp chính quyền tập trung xây dựng bộ máy thật sự trong sạch, vững mạnh, phát huy quyền làm chủ của nhân dân về mọi mặt, thể hiện đầy đủ tinh thần, trách nhiệm trước nhân dân, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Tập trung đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa liên thông”, chú trọng mở rộng mô hình dịch vụ hành chính công, giải quyết kịp thời yêu cầu của nhân dân. Đặc biệt, thực hiện tốt việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo và nguyện vọng chính đáng của nhân dân đúng theo pháp luật quy định.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn