Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp

Tiếp xúc cử tri lấy ý kiến xây dựng dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam

Cập nhật ngày: 08/05/2020 18:00:28

ĐTO-Ngày 8/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến tham gia dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam. Ông Lê Minh Hoan - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.


Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Minh Hoan phát biểu tại hội nghị

Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam có 7 chương, 33 điều gồm: những quy định chung; nhiệm vụ biên phòng, lực lượng và phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng; hợp tác quốc tế về biên phòng; lực lượng BĐBP; bảo đảm và chế độ chính sách về biên phòng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân thực thi nhiệm vụ biên phòng; điều khoản thi hành. Nội dung cơ bản của dự thảo Luật xác định rõ nhiệm vụ biên phòng; luật hóa quy định về hình thức quản lý, bảo vệ biên giới của BĐBP; chuẩn hóa, quy định nhiệm vụ quyền hạn của lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng.


Đại biểu phát biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất việc cần thiết ban hành Luật Biên phòng Việt Nam để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia. Đồng thời tham gia nhiều ý kiến về các nội dung của dự thảo luật như: tên gọi và phạm vi điều chỉnh; tính thống nhất trong hệ thống pháp luật; nhiệm vụ biên phòng; lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng và biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới; việc phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng và hợp tác quốc tế về biên phòng; nhiệm vụ của BĐBP trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới Quốc gia; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân thực thi nhiệm vụ biên phòng; thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng BĐBP... Trong đó nổi bật, nhiều ý kiến đã chỉ ra những chồng chéo giữa dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam với những luật hiện hành như: Luật Hải quan; Luật Xuất nhập cảnh; Luật Cảnh sát biển,...

Ông Lê Minh Hoan đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các cử tri và đại biểu; đồng thời khẳng định vai trò, sự cần thiết và tầm quan trọng của dự án Luật Biên phòng Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng lực lượng chuyên trách, nòng cốt trong thực thi nhiệm vụ biên phòng. Đồng thời yêu cầu Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp các ý kiến của cử tri và đại biểu để gửi tới Ban soạn thảo để chỉnh lý, hoàn chỉnh dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam trình tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

BÍCH LIỄU

Gửi bình luận của bạn