Huyện Tháp Mười phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2019

Cập nhật ngày: 12/04/2019 09:39:17

ĐTO – Chiều 11/4, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban Thường trực các huyện, thị, thành ủy và tương đương quý I năm 2019. Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Tôn Hoàng phát biểu tại hội nghị

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, Ban Thường vụ (BTV) các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác triển khai, cụ thể hóa thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên các lĩnh vực.

Đặc biệt, ngay từ đầu năm, BTV các huyện đã tập trung tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Chương trình làm việc, Chương trình kiểm tra, giám sát của BTV Tỉnh ủy và của cấp mình năm 2019 đến cấp ủy và cấp cơ sở thực hiện.

Thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU của BTV Tỉnh ủy, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, sắp xếp một số tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả đúng theo quy định.

Thực hiện, hướng dẫn số 21 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, có một số đơn vị đã thực hiện các bước quy trình giải thể chi bộ cơ quan, khối Nhà nước, Khối Đảng - Đoàn thể và chuyển đảng viên công tác tại xã, phường, thị trấn về sinh hoạt đảng tại chi bộ ấp, khóm.


Công trình giao thông nông thôn theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”
ở xã nông thôn mới Thanh Mỹ (huyện Tháp Mười)

Các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ đã tiếp tục lãnh đạo định hướng và thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện, lợi thế của từng địa phương; tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, ứng dụng công nghệ cao và có sự liên kết trong sản xuất; chủ động thực hiện phòng, chống hạn, thiếu nước trong mùa khô.

Công tác đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ giảm nghèo được thực hiện đạt được kết quả thiết thực; đã đưa 470 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 47% kế hoạch năm (nhiều đơn vị thực hiện đạt tỷ lệ cao như: huyện Lai Vung đạt 73%, TP.Cao Lãnh đạt 53,3%...).

Đến này, toàn tỉnh có 54/119 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, trong đó có 46 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, riêng huyện Tháp Mười quyết tâm phấn đấu hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới vào cuối năm 2019.

Dũng Chinh

Gửi bình luận của bạn