Thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất nếu việc chuyển mục đích sử dụng phù hợp

Cập nhật ngày: 21/06/2020 05:45:35

ĐTO - Cử tri phản ánh về tình trạng người dân tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa sang đất vườn hoặc chuyên dùng khác trong thời gian qua không theo quy hoạch, dẫn đến tình trạng nuôi trồng tự phát.

Đối với vấn đề này, theo UBND tỉnh, việc chuyển mục đích sử dụng đất lúa sang trồng cây ăn trái, vườn, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh được thực hiện trên cơ sở Kế hoạch sử dụng đất hằng năm của UBND cấp huyện được UBND tỉnh phê duyệt, trong đó có sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành tài nguyên và môi trường và ngành nông nghiệp.

Thực tế cho thấy hiện nay, ngành nuôi trồng thủy sản và trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao gấp nhiều lần so với trồng cây lúa. Do đó, việc chuyển đổi từ đất lúa sang đất nuôi trồng thủy sản, trồng cây lâu năm là phù hợp với thực tiễn. Bên cạnh đó, việc chuyển mục đích sử dụng đất, đặc biệt là đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây lâu năm (cây ăn trái) thực hiện theo Mục 7, Khoản 11, Điều 2 Nghị định số 01 ngày 6/1/2017 của Chính phủ và Điều 1 Thông tư số 19 ngày 9/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về quy hoạch sử dụng đất đã được duyệt nhằm chấn chỉnh tình trạng sử dụng đất không đúng mục đích được giao, chuyển mục đích sử dụng đất ngoài vùng quy hoạch, không xin phép. Trường hợp chuyển mục đích ngoài quy hoạch mà phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thì phải thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020 cho phù hợp; đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp sử dụng đất sai mục đích theo quy định pháp luật.

Nhật Anh

Gửi bình luận của bạn