16 trường được phép cấp chứng chỉ Tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc

Cập nhật ngày: 18/02/2021 05:38:02

ĐTO - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ. Trong đó, có 16 trường được phép cấp chứng chỉ Ngoại ngữ theo khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tiếng Anh).

Cụ thể, các trường gồm:

- Trường Đại học sư phạm TP.Hồ Chí Minh.

- Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế.

- Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.

- Đại học Thái Nguyên.

- Trường Đại học Cần Thơ.

- Trường Đại học Hà Nội.

- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

- Trường Đại học Vinh.

- Học viện An ninh nhân dân.

- Trường Đại học Sài Gòn.

- Trường Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh.

- Trường Đại học Trà Vinh.

- Trường Đại học Văn Lang.

- Trường Đại học Quy Nhơn.

- Trường Đại học Tây Nguyên.

PV

Gửi bình luận của bạn