Kiểm tra, giám sát việc lựa chọn sách giáo khoa tại các cơ sở giáo dục phổ thông

Cập nhật ngày: 30/03/2020 05:35:54

ĐTO - Vừa qua, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), UBND huyện, thị xã, thành phố theo cấp quản lý chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông (GDPT) trên địa bàn tỉnh lựa chọn sách giáo khoa theo các tiêu chí quy định tại Quyết định số 163/QĐ-UBND-HC ngày 25/2/2020 của UBND tỉnh và hướng dẫn tại Thông tư số 01/ 2020/TT-BGDĐT. Theo đó, các đơn vị được giao sẽ kiểm tra, giám sát việc lựa chọn sách giáo khoa tại các cơ sở GDPT trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo khoa tại các cơ sở GDPT trên địa bàn tỉnh, báo cáo Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh; đồng thời gửi nhu cầu sách giáo khoa đến Nhà xuất bản được chọn (gồm danh mục, số lượng sách giáo khoa...). Bảo đảm có đầy đủ sách giáo khoa trước khi bắt đầu mỗi năm học mới; đảm bảo nguồn kinh phí để các cơ sở GDPT thuộc quyền quản lý tổ chức lựa chọn sách giáo khoa theo đúng quy định...

C.P.

Gửi bình luận của bạn