Nâng cao chất lượng đào tạo các ngành học, bậc học

Cập nhật ngày: 29/03/2020 06:41:51

ĐTO - Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo các ngành học, bậc học, tạo tiền đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện các chương trình, đề án, giải pháp cụ thể gắn với việc phát triển hệ thống trường, lớp học. Đồng thời củng cố, xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, kêu gọi đầu tư xã hội hóa, duy trì ổn định sỉ số học sinh ra lớp, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT luôn ở mức cao.

Sở GD&ĐT tham mưu UBND tỉnh ban hành khung thời gian năm học, chủ động điều chỉnh phù hợp các quy định của Bộ GD&ĐT, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương trong từng thời điểm. Mỗi năm học, Sở GD&ĐT, các phòng chuyên môn, Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tập trung phân tích những hạn chế thiếu sót trong công tác quản lý, phân phối chương trình, chất lượng dạy và học, đánh giá, phân loại hiệu quả dạy và học ở từng bộ môn. Củng cố duy trì hoạt động của Hội đồng bộ môn các bậc học, chủ động xây dựng các nội dung ôn tập, xây dựng, cập nhật ngân hàng đề thi đảm bảo chất lượng dạy và học.

Trong công tác quản lý, Sở GD&ĐT phối hợp với các ban, ngành tỉnh tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên những chủ trương mới của Đảng, Nhà nước, Bộ GD&ĐT. Phổ biến những đổi mới của ngành trong công tác quản lý, chuyên môn, phương pháp, chương trình giảng dạy đối với các ngành học, bậc học. Vào thời gian cao điểm tư vấn, đăng ký tuyển sinh, cán bộ quản lý, giáo viên phụ trách tuyển sinh các trường được tập huấn phương pháp hướng dẫn, tư vấn, kiểm tra hồ sơ học sinh không để ảnh hưởng đến quyền lợi của các em. Ngành GD&ĐT đã tham khảo ý kiến của các ngành liên quan, cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh học sinh về các vấn đề quản lý dạy thêm, học thêm chủ động điều chỉnh phù hợp, nâng cao hiệu quả công tác quản lý; công khai các khoản thu đầu năm học, chống lạm thu; phân cấp gắn trách nhiệm đối với lãnh đạo các đơn vị trường... Tổ chức các đợt thanh tra chuyên ngành, thanh tra hành chính, thực hiện tiếp công dân, tiếp nhận đơn, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền, trả lại và hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền... Lãnh đạo Sở GD&ĐT đã thiết lập, công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh các vấn đề liên quan đến lĩnh vực GD&ĐT, chủ động xác minh, giải quyết, xử lý các vụ việc liên quan đến ngành.

Ngành GD&ĐT toàn tỉnh đã rà soát, sắp xếp tổ chức, bộ máy, phối hợp với UBND cấp huyện triển khai giảm một số đơn vị trường Mầm non, Tiểu học, THCS. Đồng thời xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; thông qua Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học giai đoạn 2016 - 2020. Trong quá trình thực hiện, quy hoạch mạng lưới trường học toàn tỉnh tiếp tục được rà soát điều chỉnh cục bộ cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Khởi công xây dựng mới hơn 20 điểm trường; sửa chữa nâng cấp phòng học, phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ; mua sắm thiết bị dạy học bổ sung, trong đó tập trung đầu tư để thực hiện tốt thay sách giáo khoa. Ứng dụng công nghệ thông tin được ngành GD&ĐT đẩy mạnh triển khai sử dụng, hỗ trợ công tác điều hành, hệ thống phần mềm quản lý trường học trực tuyến ở các trường phổ thông, tin học hóa giảm nhẹ hồ sơ sổ sách cho giáo viên. Duy trì tốt hoạt động họp, hội nghị, hội thảo và tập huấn trực tuyến chuyên môn giảng dạy.

Ngành GD&ĐT, các địa phương đã tiếp nhận và hỗ trợ 8 dự án đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, trong đó có 6 dự án xã hội hóa đi vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập. Các dự án xã hội hóa giáo dục sau khi đưa vào hoạt động được ngành hỗ trợ tốt về nhân sự, quản lý, công tác chuyên môn; đội ngũ giáo viên được tạo điều kiện, khuyến khích tham gia sinh hoạt bộ môn, các hoạt động phong trào, cuộc thi... Chất lượng giáo dục đảm bảo, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT năm học 2018-2019 đạt trên 96%; tỷ lệ huy động trẻ em đến trường đạt trên 99%, học sinh Tiểu học, THCS, THPT đạt từ 68% đến trên 99%.

C.Phương

Gửi bình luận của bạn