Diện tích trồng cây ăn trái lâu năm trên địa bàn tiếp tục tăng

Cập nhật ngày: 09/01/2021 15:56:04

ĐTO – Ngày 9/1, thông tin từ Cục Thống kê tỉnh cho biết, hiện diện tích trồng cây ăn trái lâu năm trên địa bàn tỉnh là 34.490ha (tăng 1.204ha) so với năm 2019. Một số loại cây ăn trái có diện tích lớn và sản lượng cao như: xoài với diện tích hiện có 12.106ha, sản lượng trái thu hoạch 128.570 tấn (tăng 13.989 tấn) so với năm 2019; quýt diện tích hiện có 2.357ha, sản lượng thu hoạch 69.145 tấn; nhãn là 5.483ha với sản lượng 53.171 tấn,...


Trồng xoài theo tiêu chuẩn VietGAP chưa nhiều so với tổng diện tích cây xoài trên địa bàn tỉnh

Ước tính tốc độ tăng trưởng năm 2020 của tỉnh đạt 3,45% không đạt kế hoạch đề ra (kế hoạch năm 2020 là 7,0%). Trong đó, tốc độ tăng trưởng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,45%. Tuy nhiên, giá cả nông sản, trong đó có các loại trái cây không ổn định, nhất là còn tập trung ở thị trường Trung Quốc và thị trường nội địa. Ngoài ra, diện tích nông sản được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP chưa nhiều, nên giá trị và hiệu quả kinh tế đạt chưa cao.

Tiến Đạt

Gửi bình luận của bạn