Đường dây nóng tiếp nhận thông tin dịch bệnh dịch tả heo Châu Phi

Cập nhật ngày: 29/05/2019 14:53:14

ĐTO - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố danh sách điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin dịch bệnh và kêu gọi người dân phối hợp với ngành chức năng để phòng, chống dịch bệnh.

Tại tuyến tỉnh, người tiếp nhận thông tin là ông Võ Bé Hiền - Chi cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y, số điện thoại: 0913.968.058.

Tại huyện Tân Hồng, ông Hồ Văn Lý - Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 0919.320.270, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp: 02773.831.744.

Huyện Hồng Ngự, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 02773.837.326, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp: 02773.838.119, ông Nguyễn Hoàng Nhung - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 0919.130.285, ông Huỳnh Văn Thẩm - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp: 0974.810.670.

TX.Hồng Ngự, ông Trần Phước Lộc - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 0913.967360.

Huyện Tam Nông, ông Nguyễn Thanh Hồng - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 0913.991140, ông Hồ Quốc An - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp: 0913995929.

Huyện Thanh Bình, Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 0918.992511.

Huyện Tháp Mười, ông Võ Văn Dũng - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 0198.342905.

Huyện Cao Lãnh, ông Ngô Thanh Hoàng – Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp: 0982.122849.

TP.Cao Lãnh, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp: 0277.387.5375, bà Phạm Thị Ngâu - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp: 0908.555.379.

Huyện Lấp Vò, ông Vũ - Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 0948.507676.

Huyện Lai Vung, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 02773. 848.249, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp: 02773.648.420.

TP.Sa Đéc, Phòng Kinh tế: 02773.861.215, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp: 02773.763.349.

Huyện Châu Thành, ông Trọng - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:02773.840028, 0918.078458.

PV

Gửi bình luận của bạn