Giả mạo Email Cục Thuế tỉnh

Cập nhật ngày: 25/03/2020 06:12:03

Vừa qua, Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp thông tin đến các sở, ban, ngành tỉnh, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp về tình trạng giả mạo ngành thuế để gửi Email với nội dung đề nghị xác nhận tình trạng hoạt động Email của các đơn vị.


Nội dung Email giả mạo Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

Theo đó, Cục Thuế tỉnh khẳng định đây là thư giả mạo, đề nghị các đơn vị cảnh giác và không phản hồi Email giả mạo để tránh lộ, lọt bí mật của cơ quan, doanh nghiệp. Hiện tại, Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp không có phòng tin học như Email đã nêu trên mà là Phòng Công nghệ thông tin. Đồng thời, đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp hết sức cảnh giác trước các nguy cơ mất an toàn thông tin trong việc sử dụng máy tính hàng ngày và từ môi trường mạng, internet.

Trang Huỳnh

Gửi bình luận của bạn