TP.SA ĐÉC

Phát huy ý chí, nguồn lực địa phương qua mô hình Hội quán

Cập nhật ngày: 09/02/2020 05:40:27

ĐTO - Là địa phương nổi tiếng với làng nghề truyền thống hoa kiểng, nghề sản xuất bột gạo đóng góp tích cực cho công tác giảm nghèo và nâng cao thu nhập của người dân khu vực nông thôn, thời gian qua, TP.Sa Đéc có nhiều cách làm mới, sáng tạo, qua đó khơi dậy và phát huy ý chí, nguồn lực của địa phương qua các mô hình như Hội quán, Tổ nhân dân tự quản và các phong trào khởi nghiệp.


Homestay ngôi nhà hoa, ếch là thành viên của Hội quán cùng nhau làm du lịch tại TP.Sa Đéc

Với thế mạnh của địa phương là phát triển công nghiệp, dịch vụ du lịch, dịch vụ cảng... Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy về nhân rộng mô hình Hội quán trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Ban Dân vận Thành ủy Sa Đéc phối hợp với ngành hữu quan thành phố tập trung tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, nhân rộng và không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt và hiệu quả hoạt động các Hội quán trên địa bàn gắn với thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án của tỉnh và thành phố. Theo đó, trọng tâm là Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh; Đề án phát triển du lịch tỉnh, Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội TP.Sa Đéc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết số 01-NQ/TU của Thành ủy về Phát triển du lịch TP.Sa Đéc giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch Phát triển Làng hoa kiểng và kế hoạch phát triển làng bột Sa Đéc...


Homestay Nhà tre làng hoa Sa Đéc cũng là thành viên của Hội quán cùng nhau làm du lịch tại TP. Sa Đéc, nơi này chủ yếu thu hút khách du lịch nước ngoài đến lưu trú

Đến nay, TP.Sa Đéc đã thành lập được 7 mô hình Hội quán gồm: Hội quán Làng hoa, Hội quán Làng bột, Đông Giang Hội quán, Tân Tây Hội quán, Hội quán Tôi yêu màu tím, Hội quán Cùng nhau làm du lịch và Hội quán Nhà trọ công nhân. Tổng số thành viên của các Hội quán trên địa bàn hiện là 275 thành viên. Các Hội quán hoạt động chủ yếu ở những lĩnh vực: kinh doanh, sản xuất hoa kiểng, xoài, rau an toàn, làm bột, kinh doanh nhà trọ, nhà nghỉ, cơ sở homestay... Các thành viên tham gia sinh hoạt định kỳ 1 lần/tháng. Đặc biệt, trên địa bàn thành phố có Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp xã Tân Khánh Đông ra đời trên cơ sở Đông Giang Hội quán.

Thời gian qua, xác định được vai trò, tầm quan trọng của việc hình thành và phát triển của Hội quán nghề nghiệp đối với các làng nghề truyền thống trên địa bàn, TP.Sa Đéc luôn quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các Hội quán từng bước đi vào nền nếp, ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động.

Kể từ khi các Hội quán bắt đầu đi vào hoạt động, việc nhận thức về liên kết sản xuất của các thành viên và người dân tại địa phương có sự chuyển biến rõ nét. Nếu như trước đây, mỗi hộ dân đều tự ý sản xuất, mang tính cá thể là chủ yếu, thì nay khái niệm “làm ăn kinh tế tập thể và hợp tác sản xuất” ngày càng trở nên gần gũi và quen thuộc đối với bà con.

Giờ đây, Hội quán đã thực sự là “chiếc cầu nối” vô cùng quan trọng để liên kết các hộ dân với nhau; các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, nắm bắt và giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Đồng thời qua đó chỉ đạo, định hướng cho Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, của thành phố hoạt động theo hướng gần dân, sát cơ sở, thực hiện tốt phương châm có người, có việc, có tổ chức, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy. Hoạt động Hội quán cũng góp phần đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận trong tình hình mới theo phương châm “Chăm chỉ - Tự lực - Hợp tác”.

Bên cạnh một số kết quả đã đạt được, mô hình Hội quán vẫn còn tồn tại một số khó khăn, cụ thể như một số người dân còn e ngại tham gia mô hình; việc đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt của một số Hội quán còn chậm, nhất là trong sinh hoạt chuyên đề để đáp ứng nhu cầu cập nhật thông tin, kiến thức của thành viên Hội quán có mặt chưa kịp thời.


Happy land Hùng Thy là 1 trong 20 thành viên Hội quán cùng nhau làm du lịch tại TP.Sa Đéc

Theo Ban Dân vận Thành ủy Sa Đéc, thời gian tới, để hoạt động Hội quán góp phần đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận trong tình hình mới theo phương châm “Chăm chỉ - Tự lực - Hợp tác”, cần thực hiện các giải pháp như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của Hội quán; tiếp tục quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động của các Hội quán từng bước đi vào nề nếp, ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả... Bên cạnh đó, không ngừng củng cố, kiện toàn, phát triển và nâng tầm hoạt động của Hội quán thành Hợp tác xã khi đủ điều kiện. Đặc biệt, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thành lập thêm các Hội quán gắn với những làng nghề truyền thống, thế mạnh của địa phương...

MN

Gửi bình luận của bạn