Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng ổn định

Cập nhật ngày: 04/09/2019 05:40:55

ĐTO - Sản xuất công nghiệp trong tháng qua của tỉnh tiếp tục tăng trưởng ổn định với giá trị sản xuất ước đạt hơn 5.595 tỷ đồng, so với tháng trước tăng 3,55% và tăng 10,25% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, các sản phẩm công nghiệp chủ yếu đều tăng trưởng so với tháng trước nhưng so với cùng kỳ năm trước có một số sản phẩm giảm. Cụ thể, cá phi lê đông lạnh tăng 8,46% so với tháng trước và tăng 12,44% so với cùng kỳ; thức ăn thủy sản tăng 6,75% so với tháng trước và 23,3% so với cùng kỳ; cát khai thác tăng 2,96% so với tháng trước và tăng 32,07% so với cùng kỳ; miến, hủ tiếu, bánh tráng và các loại tương tự tăng 1,35% so với tháng trước và tăng 6,89% so với cùng kỳ; gạo xay xát lau bóng tăng 1,20% so với tháng trước và tăng 14,44% so với cùng kỳ; thuốc lá có đầu lọc tăng 7,64% so với tháng trước nhưng giảm 13,14% so với cùng kỳ; dược phẩm chứa hocmôn nhưng không có kháng sinh dạng viên tăng 5,80% so với tháng trước nhưng giảm 13,27% so với cùng kỳ...

Giá trị sản xuất công nghiệp trong 8 tháng đầu năm của tỉnh ước đạt trên 40.487 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), tăng 7,79% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành khai khoáng tăng 24,40%; ngành chế biến chế tạo tăng 7,72%; sản xuất và phân phối điện tăng 14,60%; ngành cung cấp nước, xử lý rác thải tăng 11,43%. Tính theo giá thực tế, giá trị sản xuất công nghiệp trong 8 tháng đầu năm ước đạt trên 54.200 tỷ đồng, tăng 8,52% so với cùng kỳ năm trước.

Đầu năm đến nay, hầu hết các sản phẩm công nghiệp chủ yếu của tỉnh đều tăng trưởng so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 8/2019 ước tính tăng 5,72% so với tháng trước. So với tháng 8 năm ngoái, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,99%. Tính chung 8 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động của các doanh nghiệp công nghiệp tăng 0,85% so với cùng kỳ.

T.H

Gửi bình luận của bạn