Tiếp tục phát huy vai trò làm chủ, hợp tác của người dân trong xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 05/05/2020 10:22:02

ĐTO - Hướng tới phát triển kinh tế nông nghiệp, tăng thu nhập, xây dựng nông thôn giàu đẹp, văn minh... thời gian qua, cả hệ thống chính trị, người dân tỉnh nhà cùng đồng hành, chung tay thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và giảm nghèo bền vững.


Người dân tham gia xây dựng cầu, đường nông thôn

Trên tinh thần đó, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội, nhân dân tỉnh nhà đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM. Thông qua các phong trào cụ thể như: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh; phong trào nông dân thi đua xây dựng NTM, thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững... hầu hết cán bộ, công chức, đặc biệt là người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, quyền lợi và trách nhiệm của mình khi tham gia xây dựng NTM. Bên cạnh đó, ý thức tự lực, hợp tác của người dân, cộng đồng dân cư ngày càng rõ nét.

Trong quá trình triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020, các đoàn thể chính trị-xã hội thể hiện, phát huy tích cực vai trò của mình trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chung sức xây dựng NTM. Qua đó, thực hiện được nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được hình thành, nhân rộng và phát triển như: Mô hình cộng đồng dân cư quản lý xây dựng NTM theo phương châm “3 tự - 1 nhờ”; mô hình Nhà nước cấp vật tư, người dân đóng góp ngày công lao động trong xây dựng cầu đường nông thôn; mô hình sổ tay hộ gia đình thi đua “Chung sức xây dựng NTM”...

Với những hình thức tuyên truyền khéo léo, các phần việc mang tính thiết thực đã phát huy nội lực sức mạnh của cộng đồng dân cư, tổ chức xã hội đóng góp vật chất, công sức vào xây dựng chương trình NTM. Giai đoạn 2016 – 2019, toàn tỉnh nâng cấp, sửa chữa được hơn 457km đường giao thông nông thôn, 575 cây cầu; sửa chữa, xây mới 3.400 căn nhà, thắp sáng gần 214km đường quê, tham gia 501.600 ngày công, hiến đất 656.500m2 đất,... với tổng giá trị hơn 871.700 tỷ đồng.

Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền các cấp luôn đổi mới tư duy nhận thức, phương thức tiếp cận trong quản lý điều hành. Mạnh dạn thực hiện các cơ chế chính sách mới, mô hình hay trong phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn. Nhiều mô hình liên kết hợp tác được hình thành, các mô hình giảm giá thành sản xuất; canh tác lúa lý tưởng; sản xuất hữu cơ; ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao ngày càng phát triển mạnh mang lại lợi ích thiết thực cho nông dân.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay toàn tỉnh có 76/117 xã đạt chuẩn NTM và TP.Sa Đéc được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Dự kiến, cuối năm 2020, toàn tỉnh có thêm 20 xã đạt chuẩn NTM và huyện Tháp Mười đạt chuẩn huyện NTM. Riêng TP.Cao Lãnh, TX.Hồng Ngự sẽ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Từ thực tiễn cho thấy, địa phương nào có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt cùng sự quyết tâm, sâu sát và tính gương mẫu của người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện, nơi đó sẽ đạt kết quả tốt trong xây dựng NTM gắn tái cơ cấu nông nghiệp. Ngoài ra, việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền sẽ là yếu tố then chốt để thực hiện hiệu quả, bền vững chương trình...

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, tỉnh phấn đấu có ít nhất 90% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 30% số xã đạt chuẩn nâng cao và 10% số xã NTM nâng cao đạt chuẩn kiểu mẫu. Trong giai đoạn này, phấn đấu có thêm 4 huyện đạt chuẩn NTM, 1 huyện đạt chuẩn NTM nâng cao.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan, hành trình xây dựng NTM vẫn còn rất dài, không có điểm kết thúc. Hành trình này, không chỉ là xây dựng cơ sở hạ tầng mà còn phát huy vai trò làm chủ, hợp tác của người dân. Với định hướng để nông thôn thành nơi đáng sống, người đứng đầu cấp ủy cần kết nối các chương trình, đề án nhằm tạo ra nguồn lực lớn để thực hiện. Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy, nhân rộng những mô hình, cách làm hay, hiệu quả trong xây dựng NTM...

Y DU

Gửi bình luận của bạn