Triển khai hiệu quả mô hình “Người nông dân chuyên nghiệp”

Cập nhật ngày: 14/10/2020 06:12:12

ĐTO - Để kịp thời định hướng, hỗ trợ nông dân tiếp cận, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, ngày 13/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh tổ chức buổi nói chuyện trực tuyến chuyên đề về “Người nông dân chuyên nghiệp”.


Quang cảnh buổi nói chuyện

Tại buổi nói chuyện, đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã trình bày những nội dung liên quan về vai trò của khoa học và công nghệ trong nâng cao chuỗi giá trị nông sản; canh tác nông sản an toàn; lợi ích của nông dân khi tham gia hợp tác xã; xu thế thị trường tiêu thụ nông sản hiện nay; mô hình “Người nông dân chuyên nghiệp”.

Chương trình cũng phổ biến kiến thức hỗ trợ nông dân trong việc áp dụng hoàn thiện chuỗi sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản bền vững, có giá trị kinh tế cao, thân thiện với môi trường, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống, bảo đảm sức khỏe và nâng cao thu nhập cho người nông dân; từng bước chuyển đổi nhận thức từ “tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy làm kinh tế nông nghiệp”; nâng cao năng lực và tham gia quản trị xã hội, thực hiện vai trò tự chủ, tự quản trong sản xuất và đời sống tại cộng đồng.

Từ những kiến thức này sẽ góp phần tạo nền tảng để nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất theo chuỗi giá trị, góp phần có hiệu quả vào quá trình tái cơ cấu nông nghiệp của địa phương.

Trang Huỳnh

Gửi bình luận của bạn