Kế hoạch hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật

Cập nhật ngày: 11/02/2020 06:34:46

ĐTO - Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2020.

Theo đó, công tác PBGDPL có nội dung trọng tâm là các văn bản quy phạm pháp luật ban hành năm 2019, năm 2020; các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh ban hành trong năm 2020 và các văn bản luật có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Trong đó trọng tâm là Bộ luật Dân sự; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Đất đai; Luật Nhà ở; Luật Trẻ em; Luật Hộ tịch; pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; khiếu nại, tố cáo; các quy định pháp luật về cải cách hành chính, pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống tác hại của rượu bia; pháp luật về bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống ma túy; pháp luật về lao động (theo quy định Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung 2019); về hợp đồng, giao dịch dân sự; pháp luật về xây dựng; an toàn giao thông; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; pháp luật về trợ giúp pháp lý; pháp luật về an ninh, trật tự,...

Ngoài ra là các quy định Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp như: Hiệp định Đối tác toàn diện, tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh kinh tế Á-Âu, pháp luật về cộng đồng ASEAN; Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ. Sở Tư pháp là cơ quan Thường trực Hội đồng hướng dẫn các thành viên nội dung tuyên truyền, phổ biến cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo Luật PBGDPL, trọng tâm là người dân ở vùng biên giới; người lao động trong doanh nghiệp; nạn nhân bạo lực gia đình, người khuyết tật; người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các cơ quan có liên quan chủ động lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp để thực hiện PBGDPL cho các đối tượng đặc thù thuộc phạm vi quản lý...

NHẬT ANH

Gửi bình luận của bạn