THÔNG BÁO

“Về việc đính chính thông báo đấu giá số 142/TB-ĐG ”

Cập nhật ngày: 14/09/2018 09:18:46

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp có thông báo đấu giá số 142/TB-ĐG ngày 30/8/2018, Về việc đấu giá cho thuê QSDĐ, tọa lạc tại xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Do sơ suất trong khâu đánh máy là: Thời gian tổ chức đấu giá 09 giờ ngày 26/8/2018.

Nay chỉnh sửa lại: Thời gian tổ chức đấu giá 09 giờ ngày 26/9/2018.

Các Nội dung khác của Thông báo số: 142 /TB-ĐG vẫn giữ nguyên không thay đổi.

Gửi bình luận của bạn