Số: 230/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 10 tháng 12 năm 2019

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 11/12/2019 15:07:18

Tài sản của ông Nguyễn Văn Thanh và bà Nguyễn Kim Phụng:

Khách sạn Thanh Long, gồm: Quyền sử dụng đất tổng diện tích 1.301,8m2 (1.056,1m2(ODT) + 245,7m2(CLN)) + Công trình xây dựng. Địa chỉ: 541 Phạm Hữu Lầu, tổ 29, khóm 3, phường 6, thành phố Cao Lãnh. Tổng giá khởi điểm: 30.000.000.000đ

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 11/12/2019 đến 15 giờ ngày 07/01/2020.

- Tiền đặt trước: Nộp 10% theo giá khởi điểm vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank – CN Đồng Tháp vào ngày 07, 08  và đến 15 giờ ngày 09/01/2020.

- Tiền mua hồ sơ:  Theo qui định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 10/01/2020  tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 01, Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (trong giờ làm việc).

Điện thoại:  0277. 3854517

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn