Số: 221 /TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 25 tháng 12 năm 2020

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 28/12/2020 09:16:51

* Quyền khai thác dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng chợ Tân Hộ Cơ năm 2021, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp (Thời gian từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021): Giá khởi điểm: 100.000.000đ.

* Người trúng đấu giá nộp ngay 50% số tiền sau khi ký biên bản trúng đấu; 50% còn lại phải nộp trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày ký biên bản trúng đấu giá.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 28/12/2020 đến 15 giờ ngày 12/01/2021.  

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào các ngày 12, 13 và đến 15 giờ ngày 14/01/2021 tại UBND xã Tân Hộ Cơ.

- Tiền mua hồ sơ: 150.000đ/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ ngày 15/01/2021 tại UBND xã Tân Hộ Cơ.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết, liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp, ĐT: 02773852059; UBND xã Tân Hộ Cơ, ĐT: 02773529.331 (Trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn