Thông báo về việc mời thầu khai thác các dịch vụ phục vụ sinh viên năm 2021

Cập nhật ngày: 05/01/2021 16:47:36

Thực hiện kế hoạch đấu thầu khai thác các dịch vụ phục vụ sinh viên năm 2021, Trường Đại học Đồng Tháp thông báo tới các nhà thầu về nội dung buổi thầu như sau:

1. Hồ sơ mời thầu:

- Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ 8 giờ 00 ngày 04/01/2021 đến hết ngày 10/01/2021 (thực hiện trong giờ hành chính)

- Địa điểm: Văn phòng Trung tâm Quản lý Dịch vụ (Phòng 112, Dãy B3 - Trường ĐH Đồng Tháp), điện thoại: 0277.3881008

2. Giá bán một bộ HSMT: 100.000 đ (bằng chữ: một trăm nghìn đồng chẵn)

3. Nội dung buổi dự thầu:

  • Thời điểm đóng thầu: 17 giờ 00 phút ngày 11/01/2021
  • Thời điểm mở thầu: ngày 12/01/2021 tại Trường Đại học Đồng Tháp

4. Yêu cầu đối với nhà thầu:

  • Giá khởi điểm:
  1. Quầy giải khát sân bóng: 2.000.000 đ/ tháng (Hai triệu đồng chẵn)
  2. Quầy nhiếp ảnh: 1.000.000 đ/ tháng (Một triệu đồng chẵn)
  3. Quầy văn phòng phẩm: 1.000.000 đ/ tháng (Một triệu đồng chẵn)
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.
  • Phương thức lựa chọn nhà thầu theo thứ tự: (1) Năng lực nhà thầu; (2) Phương án triển khai; (3) Giá thầu.

Trên đây là toàn bộ thông tin về buổi thầu khai thác các dịch vụ phục vụ sinh viên của trường Đại học Đồng Tháp năm 2021. kính mời các nhà thầu nộp hồ sơ tham dự đúng thời gian và địa điểm.

Gửi bình luận của bạn