Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình

Cập nhật ngày: 11/02/2020 06:35:08

ĐTO - Những năm gần đây, công tác phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ) đã đạt được những kết quả nhất định như nhận thức của cộng đồng, chính quyền và tổ chức, đoàn thể được nâng cao, các biện pháp phòng, chống, phê phán, lên án hành vi BLGĐ được triển khai ở cộng đồng ngày càng phát huy hiệu quả; số vụ BLGĐ có xu hướng giảm, nhận thức của người dân dần thay đổi theo hướng tích cực. Bên cạnh đó vẫn tồn tại những hạn chế, bất cập như tình trạng BLGĐ còn diễn ra ở nhiều nơi với các đối tượng khác nhau; tính chất của các vụ BLGĐ ngày càng tinh vi, phức tạp, khó lường.

Để đẩy mạnh công tác phòng, chống BLGĐ trong thời gian tới, ngày 4/2/2020, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương thực hiện một số công tác. Cụ thể, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật về phòng, chống BLGĐ; giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; phê phán, lên án các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống BLGĐ. Đồng thời tổ chức bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng cho cán bộ làm công tác phòng, chống BLGĐ các cấp; tổ chức, triển khai hiệu quả mạng lưới quốc gia về phòng, chống BLGĐ.

Bộ Công an xây dựng và hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý đảm bảo tính răn đe, giáo dục để phòng ngừa nguy cơ tái diễn và hỗ trợ kịp thời cho nạn nhân BLGĐ; nhân rộng mô hình Đội phản ứng nhanh về phòng, chống BLGĐ; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực phòng, chống BLGĐ nhằm nâng cao giáo dục pháp luật cho người gây BLGĐ.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận thông tin và tư vấn, hỗ trợ nạn nhân BLGĐ là trẻ em thông qua Tổng đài 111; Đẩy mạnh công tác bảo trợ xã hội cho nạn nhân BLGĐ. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện giáo dục kiến thức, kỹ năng về phòng, chống BLGĐ; đạo đức, lối sống trong gia đình phù hợp với trình độ đào tạo của các cấp học.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông, báo chí tăng thời lượng, tần suất truyền thông về phòng, chống BLGĐ, nhất là các điểm nóng về BLGĐ; biểu dương những tấm gương điển hình có đóng góp tích cực cho công tác phòng, chống BLGĐ.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo chính quyền các cấp triển khai kịp thời và có giải pháp xử lý nhanh, hiệu quả các điểm nóng về BLGĐ ở địa phương; bố trí cán bộ làm công tác gia đình và xây dựng đội ngũ cộng tác viên về dân số, gia đình và trẻ em ở cơ sở; quy định trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương để xảy ra tình trạng BLGĐ.

Bên cạnh đó, xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình, tiếp tục nghiên cứu nhân rộng và duy trì các mô hình như: Mô hình phòng, chống BLGĐ; mô hình Đội phản ứng nhanh và các mô hình khác về phòng, chống BLGĐ phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; bố trí kinh phí đáp ứng yêu cầu của công tác gia đình; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình có đóng góp tích cực cho công tác phòng, chống BLGĐ.

T.T

Gửi bình luận của bạn