Hiệu quả từ việc gắn kết phong trào xây dựng đời sống văn hóa với xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 15/05/2019 15:23:12

ĐTO - Với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), xã đạt chuẩn NTM là xã đạt 5 nhóm tiêu chí gồm 19 tiêu chí. Gắn xây dựng NTM với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (gọi tắt là phong trào), hầu hết các tiêu chí NTM đều có tác động tích cực đến việc xây dựng thành công xã văn hóa NTM, hướng tới xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao và kiểu mẫu. Do đó, những năm gần đây, Ban Chỉ đạo các huyện, thị, thành phố chú trọng gắn phong trào xây dựng đời sống văn hóa với thực hiện xây dựng NTM, đã giúp nâng dần chất lượng, từ khâu tuyên truyền đến thực hiện các danh hiệu văn hóa đánh giá đúng thực chất; đưa phong trào lên một tầm cao mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.


Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười được xây dựng khang trang phục vụ người dân

Gắn phong trào với xây dựng NTM, từ năm 2018 đến nay, nhiều địa phương trong tỉnh, ngoài thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch của phong trào còn đẩy mạnh đầu tư, thực hiện các tiêu chí về văn hóa. UBND huyện Cao Lãnh đẩy mạnh thực hiện tiêu chí số 16 là xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, cũng là một tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng NTM được thể hiện thông qua sự phát triển về số lượng và chất lượng của các danh hiệu văn hóa. Để đạt tiêu chí này, trong 3 năm (2016-2018) ngoài công tác tuyên truyền xây dựng danh hiệu văn hóa, huyện đẩy mạnh lồng ghép thực hiện nhiều mô hình mới trong phong trào xây dựng NTM: “Cộng đồng dân cư quản lý xây dựng NTM” (tại xã Mỹ Hội), “Thắp sáng đường quê”, Câu lạc bộ “Sức sống trẻ”, “Người cao tuổi tham gia xây dựng NTM”, “Bình đẳng giới”, “Vì sự bình yên cuộc sống”... Qua đó đã mang hiệu quả thiết thực, nâng cao nhận thức người dân tích cực xây dựng và giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa. Trong giai đoạn (2016-2018), tỷ lệ danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm tăng, năm 2016 đạt 88,52%, năm 2018 đạt 88,58%. Số lượng khóm, ấp, xã đạt chuẩn văn hóa tăng hàng năm. Huyện tích cực thực hiện tiêu chí số 6 cơ sở vật chất văn hóa. Hiện toàn huyện có 11 Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng (VH-HTCĐ) cấp xã được xây dựng mới, cải tạo nâng cấp đạt chuẩn theo quy định; có 32 nhà văn hóa ấp, 5 nhà văn hóa liên ấp, 35 trụ sở ban nhân dân ấp hoạt động theo chức năng nhà văn hóa. Các thiết chế hoàn thành góp phần phục vụ người dân vui chơi, học tập, nâng cao đời sống tinh thần.

Tại huyện Tháp Mười, đến cuối năm 2018, có 7/12 xã đạt chuẩn NTM. Lồng ghép thực hiện phong trào với xây dựng NTM, UBND huyện đẩy mạnh đầu tư, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng. Với trên 10,4 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của Trung ương, tỉnh, ngân sách huyện và huy động nhân dân, UBND huyện đã xây dựng hàng ngàn km đường nông thôn, xây dựng nhà văn hóa ấp. Mỗi năm, vận động các mạnh thường quân xây dựng trên 50 cây cầu bê tông (trị giá mỗi cây cầu từ 120 - 250 triệu đồng). Riêng nhân dân đóng góp hàng trăm ngày công lao động. Đến nay, các xã, thị trấn trong huyện đều có nhà văn hóa ấp. Hệ thống trường học, các thiết chế về văn hóa phục vụ tốt cho phát triển sản xuất cũng như nhu cầu hưởng thụ, sinh hoạt văn hóa, thể dục, thể thao trong nhân dân. Công tác tuyên truyền được tổ chức thường xuyên, sâu rộng đã làm thay đổi căn bản về nhận thức và hành động của mọi tầng lớp nhân dân, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tự nguyện đóng góp tiền của, công sức để cùng chung sức xây dựng NTM. Hàng năm, huyện quan tâm hỗ trợ người dân liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tập huấn kiến thức phát triển kinh tế, giúp đời sống người dân từng bước được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh (năm 2011 là 11,97%, năm 2018 là 3,27%).

Với những kết quả đạt được, đến nay phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong toàn tỉnh đã thật sự đi vào đời sống người dân và tạo sức lan tỏa rộng rãi. Thông qua việc đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí văn hóa, các thiết chế văn hóa được bảo tồn, phát huy hiệu quả phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí cho người dân, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, góp phần phục vụ tốt nhu cầu hưởng thụ đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Đến nay, toàn tỉnh có 92,47% hộ gia đình được công nhận là gia đình văn hóa. Toàn tỉnh có 70 Trung tâm VH-HTCĐ xây mới, cải tạo, nâng cấp đạt chuẩn, 213 nhà văn hóa ấp, 44 nhà văn hóa liên ấp (các ấp còn lại sử dụng trụ sở Ban nhân dân ấp, văn phòng ấp...); 119 xã đạt tiêu chí văn hóa...

MỸ XUYÊN

Gửi bình luận của bạn