Tập huấn hát dân ca và hò Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 07/10/2019 05:21:48

ĐTO - Lớp tập huấn do Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh tổ chức vừa khai giảng vào ngày 5/10. Tham gia lớp huấn hát dân ca và hò Đồng Tháp có gần 30 học viên là cán bộ, viên chức Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố, đoàn viên, thanh niên các cơ sở Đoàn trong tỉnh.

Các học viên được Thạc sĩ Trần Tấn Lực - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh trình bày về nguồn gốc hình thành dân ca và hò Đồng Tháp; những đặc trưng cơ bản, phương pháp thể hiện các điệu lý và hò Đồng Tháp... Thông qua lớp tập huấn nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức, đoàn viên, thanh niên nắm vững, vận dụng tốt nghệ thuật hát dân ca, hò Đồng Tháp, góp phần quảng bá hình ảnh con người Đồng Tháp. Lớp tập huấn dự kiến bế giảng vào ngày 14/10.

P.L

Gửi bình luận của bạn