Điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội

Cập nhật ngày: 27/05/2019 10:22:58

ĐTO - UBND tỉnh vừa có quyết định điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội cho các đối tượng đang nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, hệ số 1 từ 270.000 đồng/tháng lên 350.000 đồng/tháng. Cụ thể, mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng tại cơ sở bảo trợ xã hội: trẻ em dưới 4 tuổi là 1.750.000 đồng (hệ số 5); trẻ em từ 4 tuổi đến dưới 16 tuổi, người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên là 1.400.000 đồng (hệ số 4); người từ 16 tuổi đến dưới 60 tuổi là 1.050.000 đồng (hệ số 3).

Mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng tại cơ sở bảo trợ xã hội cho đối tượng là người khuyết tật đặc biệt nặng là trẻ em, người khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi là 1.400.000 đồng (hệ số 4); người khuyết tật đặc biệt nặng là 1.050.000 đồng (hệ số 3).

T.T

Gửi bình luận của bạn