Hỗ trợ miền Trung khắc phục thiên tai

Cập nhật ngày: 26/10/2020 05:37:35


Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lê Thành Công tiếp nhận tiền do doanh nghiệp hỗ trợ đồng bào miền Trung

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Đồng Tháp chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, đã có một số doanh nghiệp và nhiều cá nhân tích cực hưởng ứng. Công ty Cổ phần thương mại dầu khí Đồng Tháp vừa đến cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ trên 104 triệu đồng. Trước đó, Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm hỗ trợ 150 triệu đồng, đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI ủng hộ hơn 130 triệu đồng, cùng một số doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Trần Thắng

Gửi bình luận của bạn