Mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi

Cập nhật ngày: 29/07/2019 05:40:27

ĐTO - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX đã thông qua nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Cụ thể, người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85 tuổi được UBND cấp huyện phối hợp UBND cấp xã thăm và tặng quà, gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 150.000 đồng tiền mặt. Người cao tuổi thọ 95 tuổi được UBND cấp huyện phối hợp UBND cấp xã thăm và tặng quà, gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt. Người cao tuổi trên 100 tuổi, hàng năm được UBND tỉnh thăm và tặng quà, gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 700.000 đồng tiền mặt.

Kinh phí tặng quà cho người cao tuổi theo quy định trên được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ tặng quà cho người cao tuổi theo phân cấp. Hội đồng nhân dân tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1/8/2019.

T.T

 

Gửi bình luận của bạn