• Hội thảo xây dựng hệ thống thông tin đánh giá công chức
 • 15/09/2014
 • Sở Nội vụ vừa tổ chức hội thảo xây dựng hệ thống thông tin đánh giá công chức, với sự tham gia của chuyên viên quản trị mạng của các sở, ban, ngành tỉnh, các đơn vị sự nghiệp và các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, đại diện phòng nội vụ và chuyên viên quản trị mạng các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
 • Hội thảo xây dựng hệ thống thông tin đánh giá công chức
 • 12/09/2014
 • Sáng ngày 12/9, Sở Nội vụ đã tổ chức hội thảo xây dựng hệ thống thông tin đánh giá công chức với sự tham gia của chuyên viên quản trị mạng của các sở, ban, ngành tỉnh, các đơn vị sự nghiệp và các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; đại diện Phòng Nội vụ và chuyên viên quản trị mạng các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
 • Chấn chỉnh công tác thi đua, khen thưởng
 • 12/09/2014
 • UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 223 yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các doanh nghiệp nhà nước và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chấn chỉnh công tác thi đua, khen thưởng.
 • Tăng cường công tác vệ sinh lao động, phòng, chống bệnh nghề nghiệp
 • 15/08/2014
 • Để chủ động phòng ngừa bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo sức khỏe cho người lao động, góp phần ổn định, phát triển sản xuất, UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số194 yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác vệ sinh lao động, phòng, chống bệnh nghề nghiệp.
Xem tin đã đăng theo ngày: