• Tăng cường công tác vệ sinh lao động, phòng, chống bệnh nghề nghiệp
  • 15/08/2014
  • Để chủ động phòng ngừa bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo sức khỏe cho người lao động, góp phần ổn định, phát triển sản xuất, UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số194 yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác vệ sinh lao động, phòng, chống bệnh nghề nghiệp.
Xem tin đã đăng theo ngày: