• Hiệu quả bước đầu của dịch vụ chuyển phát kết quả tận nhà tại huyện Cao Lãnh
 • 25/03/2015
 • Thời gian qua, Bưu điện huyện Cao Lãnh phối hợp với Văn phòng UBND huyện Cao Lãnh thực hiện tốt mô hình “Chuyển phát kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo yêu cầu của tổ chức, công dân” nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC), tiến tới một nền hành chính hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ hành chính công.
 • Triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2015
 • 06/03/2015
 • Sáng ngày 5/3/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) năm 2015, Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giảm biên chế. Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố và các doanh nghiệp nhà nước trong tỉnh đến dự.
 • Những nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách hành chính năm 2015
 • 27/02/2015
 • Năm 2014, Đồng Tháp đã đạt được những kết quả khả quan trong thực hiện cải cách hành chính như: tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước tiếp tục được kiện toàn theo hướng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực và tiếp tục phân cấp đồng bộ các lĩnh vực cho thủ trưởng ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện;...
 • Đảm bảo công khai chọn người có năng lực qua thi tuyển công chức
 • 27/02/2015
 • Năm 2014 là năm thứ hai tỉnh Đồng Tháp tổ chức thi tuyển công chức theo Luật Công chức nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch và tính cạnh tranh công bằng để lựa chọn ra những ứng cử viên có đủ phẩm chất, năng lực vào làm việc ở các cơ quan hành chính nhà nước.
Xem tin đã đăng theo ngày: