• Nâng cao năng lực công chức xã, phường, thị trấn
 • Để khắc phục hạn chế và giúp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác của đội ngũ công chức cấp xã, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện định kỳ hàng năm, tổ chức kiểm tra, sát hạch trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức cấp xã
 • Quy định phối hợp giải quyết thủ tục hành chính
 • 27/11/2013
 • UBND tỉnh đã có Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 19/11/2013 ban hành Quy định phối hợp giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) về đăng ký khai sinh, bảo hiểm y tế (BHYT), đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú của người chết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
 • Điểm sáng về văn hóa giao tiếp công sở
 • 01/11/2013
 • Thay đổi cung cách ứng xử, niềm nở, giúp đỡ nhân dân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính được xem là một trong những chuẩn mực thể hiện đạo đức và năng lực của người cán bộ (CB). Văn hóa giao tiếp công sở chính là cầu nối vững chắc để người CB gần dân.
 • Thực hiện công tác bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức
 • 30/10/2013
 • Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác triển khai thực hiện việc bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu kiến thức, kỹ năng chuyên ngành hàng năm đối với công chức và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) thực hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc hàng năm theo quy định, UBND tỉnh đã chỉ đạo về việc thực hiện công tác bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đối với CBCCVC.
 • Thống nhất công bố thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
 • 30/10/2013
 • Thời gian qua, việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện theo Nghị định số 63/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kiểm soát TTHC, còn việc công bố hệ thống các TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ đã dẫn đến tồn tại song song hai quyết định của tỉnh, tạo nên sự chồng chéo, trùng lắp và gây khó khăn trong việc thực hiện các TTHC của tổ chức, công dân trên địa bàn tỉnh.
 • Tập huấn cán bộ tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã
 • 30/10/2013
 • Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 30/8/2013 của UBND tỉnh về bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức trực tiếp làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả ở cấp huyện và cấp xã, Sở Nội vụ đã tổ chức 3 lớp tập huấn vào cuối tháng 10/2013.
 • Tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính
 • 30/10/2013
 • Sau thời gian thực hiện Đề án Tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh, công tác này ngày càng được chú trọng, các cơ quan, đơn vị đã tăng cường công tác tuyên truyền CCHC trong nội bộ, các hình thức tuyên truyền ngày một phong phú.
Xem tin đã đăng theo ngày: