• Tăng cường sử dụng hệ thống thư - văn bản điện tử
  • 19/07/2013
  • Thực hiện Chỉ thị số 34 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước và 1 năm thực hiện Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh số lượng cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử, số lượng văn bản điện tử trao đổi qua môi trường mạng và việc sử dụng chữ ký số ngày càng tăng, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí và từng bước hiện đại hóa nền hành chính nhà nước.
  • Những cách làm hay trong cải cách hành chính
  • 26/06/2013
  • Vừa qua, Đoàn kiểm tra CCHC của tỉnh đã đến kiểm tra công tác CCHC của thị xã Hồng Ngự và 3 huyện: Hồng Ngự, Tân Hồng, Tam Nông. Qua kiểm tra, Đoàn đánh giá cao những cách làm hay của một số địa phương và đề nghị cần được phát huy nhân rộng.
  • Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
  • 26/06/2013
  • Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 896/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu (CSDL) liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020.
Xem tin đã đăng theo ngày: