• Mô hình một cửa liên thông lĩnh vực đất đai bước đầu đạt hiệu quả
  • 30/12/2013
  • Lấp Vò là địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh thực hiện mô hình dịch vụ trong lĩnh vực đất đai, nhà ở, xây dựng. Cuối tháng 8/2012, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-UBND-HC chấp thuận cho huyện Lấp Vò chấm dứt mô hình dịch vụ trong lĩnh vực đất đai, nhà ở, xây dựng để chuyển sang thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ.
  • Tiếp tục giải quyết công việc trong cả hai ngày nghỉ
  • 29/12/2013
  • Sáng nay 29/12, thông tin từ Văn phòng UBND thành phố Cao Lãnh cho biết, các cán bộ phụ trách bộ phận tài chính và kế toán các ban, ngành, đoàn thể thành phố và các xã, phường, trường học trên địa bàn thành phố Cao Lãnh tiếp tục giải quyết công việc
Xem tin đã đăng theo ngày: