• Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh
 • UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch về tổ chức rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của Hội đồng nhân dân (HĐND) và UBND tỉnh. Theo Kế hoạch, các sở, ban, ngành tỉnh sẽ tổ chức tập trung rà soát các căn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh ban hành trước ngày 31/12/2013 để tiến hành hệ thống hóa các văn bản này và công bố theo quy định.
 • Đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong quản lý công chức, viên chức
 • 31/03/2014
 • Chính phủ đang tập trung chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức nhằm mục tiêu xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả. Tuy nhiên, hiện nay trong đội ngũ công chức, viên chức (CCVC) vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập.
 • Hướng tới hiện đại hóa nền hành chính
 • 28/03/2014
 • Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (CCHC) ở địa phương, thời gian qua TP.Sa Đéc đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp để hướng đến xây dựng nền hành chính chính quy và hiện đại.
 • Xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2013
 • 28/03/2014
 • Ngày 25/3/2014, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2012 và triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2013 các bộ, các tỉnh. Năm 2014 là năm thứ 2 Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ công bố Chỉ số CCHC các bộ, các tỉnh, thành phố trên cả nước dựa trên các lĩnh vực tiêu chí, tiêu chí thành phần theo đặc điểm, tính chất quản lý nhà nước của các bộ, các tỉnh đã được phê duyệt tại Quyết định số 1294/QĐ-BNV 03/12/2012.
 • Định hướng triển khai thực hiện phần mềm 1 cửa điện tử giai đoạn 2
 • 28/03/2014
 • Trong giai đoạn 1 thực hiện triển khai phần mềm 1 cửa điện tử, tỉnh đã thực hiện tại 6 đơn vị là: TP.Cao Lãnh, TP.Sa Đéc và các huyện Lấp Vò, Tháp Mười, Cao Lãnh, Thanh Bình. Giai đoạn 2, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai tại 6 huyện, thị xã còn lại và 18 sở, ban, ngành tỉnh. Để công tác triển khai đạt hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thái đã yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ.
 • Góp ý kiến Kế hoạch xây dựng chính quyền thân thiện
 • 25/03/2014
 • Chiều ngày 25/3/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Hoan chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ngành đóng góp dự thảo Kế hoạch xây dựng Chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân và nâng cao kỷ luật, kỷ cương đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ.
 • Tích cực thực hiện cải cách hành chính
 • 19/03/2014
 • Thời gian qua, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện các nội dung, nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính theo Kế hoạch của tỉnh, đặc biệt là trong việc cải tiến lề lối làm việc tại Văn phòng.
 • Tuyển dụng công chức cấp xã qua thi tuyển
 • 10/03/2014
 • Nhằm góp phần xây dựng chính quyền địa phương, thực hiện việc cải cách hành chính trong công tác tuyển dụng công chức cấp xã, UBND huyện Tân Hồng đã tổ chức kỳ thi tuyển công chức xã, thị trấn năm 2013.
 • Thực hiện cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực đất đai
 • 10/03/2014
 • Sau 1 năm tổ chức thực hiện thí điểm thành công mô hình “Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên lĩnh vực đất đai từ cấp xã đến cấp huyện” ở 2 xã An Long và Phú Thành A, hiện huyện Tam Nông đã triển khai nhân rộng việc thực hiện mô hình này ở 11/12 xã, thị trấn trong huyện.
Xem tin đã đăng theo ngày: