• Nâng cao năng lực công chức xã, phường, thị trấn
  • 27/11/2013
  • Để khắc phục hạn chế và giúp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác của đội ngũ công chức cấp xã, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện định kỳ hàng năm, tổ chức kiểm tra, sát hạch trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức cấp xã
  • Quy định phối hợp giải quyết thủ tục hành chính
  • 27/11/2013
  • UBND tỉnh đã có Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 19/11/2013 ban hành Quy định phối hợp giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) về đăng ký khai sinh, bảo hiểm y tế (BHYT), đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú của người chết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
  • Điểm sáng về văn hóa giao tiếp công sở
  • 01/11/2013
  • Thay đổi cung cách ứng xử, niềm nở, giúp đỡ nhân dân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính được xem là một trong những chuẩn mực thể hiện đạo đức và năng lực của người cán bộ (CB). Văn hóa giao tiếp công sở chính là cầu nối vững chắc để người CB gần dân.
Xem tin đã đăng theo ngày: