• Thống nhất công bố thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
 • Thời gian qua, việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện theo Nghị định số 63/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kiểm soát TTHC, còn việc công bố hệ thống các TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ đã dẫn đến tồn tại song song hai quyết định của tỉnh, tạo nên sự chồng chéo, trùng lắp và gây khó khăn trong việc thực hiện các TTHC của tổ chức, công dân trên địa bàn tỉnh.
 • Tập huấn cán bộ tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã
 • 30/10/2013
 • Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 30/8/2013 của UBND tỉnh về bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức trực tiếp làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả ở cấp huyện và cấp xã, Sở Nội vụ đã tổ chức 3 lớp tập huấn vào cuối tháng 10/2013.
 • Tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính
 • 30/10/2013
 • Sau thời gian thực hiện Đề án Tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh, công tác này ngày càng được chú trọng, các cơ quan, đơn vị đã tăng cường công tác tuyên truyền CCHC trong nội bộ, các hình thức tuyên truyền ngày một phong phú.
 • Cải thiện chỉ số PAPI cấp tỉnh
 • 30/09/2013
 • Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) là công cụ giám sát thực thi chính sách được xây dựng với sự phối hợp chặt chẽ giữa Tạp chí Mặt trận thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CEDODES), và Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tại Việt Nam.
 • Kết quả kiểm tra cải cách hành chính năm 2013
 • 30/09/2013
 • Thực hiện kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh năm 2013, Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ngành tỉnh tổ chức 3 đợt kiểm tra công tác CCHC tại 12 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.
 • Chấn chỉnh lề lối làm việc mang lại hiệu quả
 • 20/09/2013
 • UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị 10/CT-UBND ngày 28/6/2013 về việc cải tiến lề lối làm việc; Công văn 226/UBND-NC ngày 9/7/2013 về việc tiếp tục nâng cao văn hóa công sở, văn hóa giao tiếp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC).
Xem tin đã đăng theo ngày: