• Những cách làm hay trong cải cách hành chính
  • 26/06/2013
  • Vừa qua, Đoàn kiểm tra CCHC của tỉnh đã đến kiểm tra công tác CCHC của thị xã Hồng Ngự và 3 huyện: Hồng Ngự, Tân Hồng, Tam Nông. Qua kiểm tra, Đoàn đánh giá cao những cách làm hay của một số địa phương và đề nghị cần được phát huy nhân rộng.
  • Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
  • 26/06/2013
  • Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 896/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu (CSDL) liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020.
  • Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế
  • 10/06/2013
  • Để tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch, giảm chi phí, thời gian cho người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế; đồng thời khắc phục các hạn chế, nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý hành chính thuế, chống thất thu ngân sách, giảm nợ thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế được ban hành, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2013.
Xem tin đã đăng theo ngày: