Đồng Tháp triển khai thực hiện những mô hình điểm của Đề án 06

Cập nhật ngày: 26/10/2023 05:40:02

http://baodongthap.com.vn/database/video/20231026054158DT3-3.mp3

 

ĐTO - Nhằm tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp, xây dựng các mô hình điểm về chuyển đổi số để triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06 và Chỉ thị số 05/CT-TTg, Tổ công tác Đề án 06 tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các mô hình điểm Đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh triển khai thực hiện 40 mô hình, thời gian thực hiện từ tháng 10/2023 và những năm tiếp theo.


Đồng Tháp tăng cường triển khai thực hiện nhiều mô hình cải cách hành chính

* Nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến (4 mô hình)

Mô hình Triển khai 53 DVC thiết yếu. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì phối hợp Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông; các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thành phố triển khai đồng bộ theo lộ trình Đề án 06. Mô hình Xây dựng tối thiểu 20 DVC không sử dụng hồ sơ giấy. Mục tiêu rà soát triển khai các DVC đảm bảo điều kiện dữ liệu được làm sạch và được xác minh tại Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư (CSDLQGVDC) để thay thế bằng các hình thức hồ sơ giấy.

Mô hình Lưu trữ, chứng thực các giấy tờ tài liệu điện tử phục vụ người dân, doanh nghiệp tham gia môi trường số. Mục tiêu tạo kho dữ liệu, tài liệu cá nhân; tích hợp với VNeID, kết quả chứng thực điện tử của người dân có giá trị pháp lý để tái sử dụng thực hiện các giao dịch, TTHC. Mô hình Triển khai cung cấp DVC trực tuyến trên VNeID. Công an tỉnh chủ trì phối hợp C06 triển khai tích hợp các DVC trực tuyến trên ứng dụng VNeID. Sở Thông tin và Truyền thông; UBND huyện, thành phố chỉ đạo công tác tuyên truyền cho người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID.

* Nhóm tiện ích phát triển kinh tế - xã hội (15 mô hình)

Mô hình Khám chữa bệnh sử dụng thẻ Căn cước công dân (CCCD) và VneID. Mục tiêu 100% cơ sở khám chữa bệnh thực hiện tiếp nhận CCCD gắn chip hoặc VNeID khi người dân thực hiện khám, chữa bệnh. Mô hình Khám chữa bệnh sử dụng sinh trắc học, kiosk tự phục vụ. Mục tiêu người dân tiến hành đăng ký khám chữa bệnh thông qua công nghệ tự động hóa được hỗ trợ tại kiosk. Mô hình Triển khai tại các điểm công chứng, chứng thực. Mục tiêu toàn bộ các cơ sở công chứng, chứng thực đảm bảo điều kiện cho người dân sử dụng CCCD gắn chip hoặc VNeID khi đi công chứng, chứng thực thay cho các loại giấy tờ chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú.

Mô hình Triển khai nền tảng quản lý lưu trú tại nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn, nhà khách, nhà công vụ... Mục tiêu các cơ sở lưu trú sử dụng phần mềm thông báo lưu trú ASM được kết nối với Hệ thống CSDLQGVDC, bảo đảm tính bảo mật dữ liệu cá nhân, thông tin khách lưu trú được đồng bộ và cập nhật liên tục trên hệ thống, góp phần phòng ngừa, phát hiện dấu hiệu tội phạm, phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn và công tác quản lý của ngành du lịch. Mô hình Triển khai nền tảng quản lý lưu trú tại cơ sở khám chữa bệnh. Mục tiêu các cơ sở khám chữa bệnh sử dụng phần mềm thông báo lưu trú ASM được kết nối với Hệ thống CSDLQGVDC, bảo đảm tính bảo mật dữ liệu cá nhân, thông tin người lưu trú được đồng bộ và cập nhật liên tục trên hệ thống, góp phần phòng ngừa, phát hiện dấu hiệu tội phạm, phục vụ công tác bảo đảm ANTT và công tác quản lý của ngành y tế.

Mô hình Triển khai Camera AI kiểm soát ra vào tại khu du lịch. Mô hình Triển khai Camera AI kiểm soát ra vào tại khu công nghiệp. Mục tiêu phục vụ công tác theo dõi, quản lý, thống kê người ra vào khu vực và kiểm soát ANTT. Mô hình Triển khai tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT. Mục tiêu khuyến khích sử dụng thiết bị xác minh di động và đầu đọc CCCD gắn chip đảm bảo chính xác danh tính khách hàng tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT. Mô hình Triển khai thiết bị giám sát thi cử, sát hạch lái xe. Mục tiêu triển khai thiết bị xác minh di động và đầu đọc CCCD gắn chip đảm bảo chính xác danh tính học viên, tránh gian lận tại các Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe.

Mô hình Triển khai giải pháp xử phạt giao thông và trật tự an toàn xã hội. Mục tiêu sử dụng hệ thống quản lý, đăng ký xe của Bộ Công an triển khai thông qua CSDLQGVDC, định danh xác thực điện tử VNeID để xác minh các phương tiện vi phạm thông qua hệ thống giám sát thông minh tại IOC phục vụ công tác xử phạt giao thông và đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Mô hình Triển khai sử dụng CCCD gắn chip quẹt thanh toán vé tàu, xe... không dùng tiền mặt. Mục tiêu triển khai tích hợp vé xe và đầu đọc CCCD gắn chip. Mô hình Triển khai cho vay tín chấp công dân hộ nghèo, cận nghèo, người có công. Mục tiêu xác định đúng đối tượng diện được vay tín chấp công dân.

Mô hình thi online tập trung qua nền tảng công nghệ xác thực thẻ CCCD gắn chip điện tử. Mục tiêu xác định đúng thí sinh tham gia dự thi; tránh gian lận. Mô hình Phát triển du lịch, gắn với phát triển đặc sản vùng miền hỗ trợ người dân ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh xác thực điện tử trong phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế số. Mục tiêu giới thiệu, cung cấp sàn thương mại điện tử. Mô hình Triển khai giải pháp thu phí không dùng tiền mặt tại các bãi xe trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu tránh thất thu thuế; nhanh chóng, tiện lợi, không cần bố trí người kiểm soát thu phí tại các bãi xe; xác thực đúng danh tính chủ sở hữu người gửi xe.


Triển khai cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho người dân ở TP Cao Lãnh (Ảnh: TM)

* Nhóm tiện ích phục vụ công dân số (11 mô hình)

Mô hình Đảm bảo điều kiện công dân số. Mục tiêu triển khai tạo lập, cấp phát và liên thông dữ liệu dân cư các tài sản tối thiểu cần sở hữu của công dân số bao gồm: Tài khoản định danh điện tử VNeID, tài khoản thanh toán điện tử, địa chỉ số, chữ ký số cho 100% người dân đảm bảo điều kiện. Mô hình Chuẩn hóa xác thực tập trung (SSO) thông qua nền tảng trao đổi dữ liệu quốc gia (VDXP). Mục tiêu sử dụng hệ thống xác thực tập trung của Bộ Công an triển khai thông qua CSDLQGVDC, Hệ thống định danh điện tử cho toàn hệ thống nền tảng số phục vụ hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Mô hình Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh (LGSP). Mục tiêu tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung giữa các cơ quan nhà nước trong tỉnh, tích hợp các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung trong tỉnh và kết nối tới các nền tảng tích hợp quốc gia. Mô hình Truyền thông nội bộ cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) cơ quan nhà nước. Mục tiêu tăng cường công tác truyền thông nội bộ đảm bảo cho toàn bộ CB,CC,VC trên địa bàn tỉnh nắm rõ mục tiêu, nội dung, triển khai thành công Đề án 06.

Mô hình Truyền thông chính sách qua hệ thống LED, pa-no, áp-phích, truyền thanh cơ sở, Truyền hình Đồng Tháp, hệ thống phát thanh thông minh, nền tảng số. Mục tiêu tăng cường công tác truyền thông đến với mọi người dân nắm, hiểu cùng đồng hành thực hiện thành công Đề án 06. Mô hình Triển khai nền tảng đào tạo, giáo dục trực tuyến đại chúng mở (MOOC) trên toàn quốc để nâng cao nhận thức, hỗ trợ triển khai Đề án 06 cho các CB,CC,VC, giảm chi phí đào tạo truyền thống.

Mô hình Triển khai tố giác tội phạm qua ứng dụng VneID. Mục tiêu sử dụng VNeID trong công tác tố giác tội phạm bảo đảm ANTT. Mô hình Triển khai tuyên truyền chính sách, hỗ trợ pháp lý qua ứng dụng VNeID, Call Centrer. Mục tiêu sử dụng VNeID tuyên truyền và hỗ trợ pháp lý qua tổng đài. Mô hình Triển khai hệ thống quản lý trường học. Mục tiêu xác thực thông tin giáo viên và học sinh; cho phép giáo viên đăng nhập tài khoản VNeID (SSO); quản lý điểm, lịch học, dữ liệu ngành, hỗ trợ miễn phí hệ thống thu tiền học phí, thanh toán không dùng tiền mặt... Mô hình Thông tin lý lịch tư pháp trên VneID. Mục tiêu hiển thị thông tin lý lịch tư pháp công dân trên VNeID. Mô hình Triển khai tích hợp thông tin Sổ sức khỏe điện tử, Sổ lao động điện tử trên VNeID.

* Nhóm số hóa, tạo lập dữ liệu dùng chung trên hệ thống CSDLQGVDC phục vụ cải cách TTHC (3 mô hình)

Mô hình Quản lý thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất thông qua CSDLQGVDC, VneID. Mục tiêu toàn bộ các thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất được số hóa, làm sạch, xác thực và triển khai tích hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất trên VNeID.

Mô hình Số hóa tạo lập dữ liệu trên nền CSDLQGVDC như: hộ tịch, lao động xã hội, các tổ chức, đoàn hội... phục vụ cải cách TTHC. Mục tiêu tạo lập, số hóa dữ liệu ban đầu cho các đơn vị trên nền dữ liệu dân cư như: lao động, thương binh, xã hội, hộ tịch, các đoàn, hội... Mô hình Quản lý chương trình An sinh xã hội thông qua VneID. Mục tiêu toàn bộ các đối tượng an sinh xã hội được số hóa, làm sạch, xác thực và triển khai chương trình theo dõi, giám sát, hỗ trợ cũng như đảm bảo chính sách cho các đối tượng an sinh xã hội trên một nền tảng thống nhất.

* Nhóm phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp (7 mô hình)

Mô hình Phân tích tình hình dân cư. Thông qua CSDLQGVDC thực hiện phân tích tình hình dân cư trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Mô hình Phân tích tình hình lao động. Thông qua CSDLQGVDC thực hiện phân tích tình hình lao động trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội.

Mô hình Phân tích tình hình du lịch thông qua lưu trú. Thông qua CSDLQGVDC thực hiện phân tích tình hình du lịch thông qua lưu trú trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Mô hình Phân tích tình hình trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Thông qua CSDLQGVDC thực hiện phân tích tình hình trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội.

Mô hình Triển khai cuộc thi sáng kiến phát triển ứng dụng khai thác dữ liệu phục vụ xây dựng Chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số. Mục tiêu tạo ra các sản phẩm dựa trên dữ liệu mở dân cư, vi phạm giao thông, giáo dục... Mô hình Trung tâm Giám sát an ninh mạng SOC tỉnh. Mục tiêu triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn an ninh thông tin tối thiểu cấp độ 3 theo Nghị định số 85 ngày 1/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. Mô hình Tổ chức đào tạo, tập huấn an ninh, an toàn, bảo mật thông tin cho người sử dụng cuối (end use). Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị, có liên quan tổ chức triển khai.

NHẬT ANH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn