Trao đổi kinh nghiệm thực hiện chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công

Cập nhật ngày: 18/08/2023 13:20:58

ĐTO - Sáng ngày 18/8, Văn phòng UBND tỉnh và Bưu điện tỉnh Đồng Tháp phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công (gọi tắt là đề án) với 12 huyện, thành phố trong tỉnh.


Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và đại diện các sở trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án tại điểm cầu UBND tỉnh

Đề án được triển khai thực hiện từ tháng 7/2018 đến nay, đã giao cho Bưu điện tỉnh đảm nhận việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) 11 lĩnh vực tại Trung tâm Hành chính công tỉnh; từ 7 lĩnh vực cho đến tất cả các lĩnh vực tại Bộ phận Một cửa cấp huyện. Riêng cấp xã, tại Bộ phận Một cửa 40 xã, phường, trị trấn đã giao cho Bưu điện nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; hỗ trợ các dịch vụ trực tuyến; TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích và TTHC theo các mô hình.

Từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh tiếp nhận trên 100.000 hồ sơ theo đề án, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 99%. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện đề án còn gặp những khó khăn, vướng mắc về cơ chế phối hợp, kinh phí thực hiện; trụ sở, trang thiết bị; nhân sự Bưu điện thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, các địa phương phản ánh nhân viên Bưu điện phải kiêm nhiệm công việc tại Bưu điện nên ảnh hưởng đến chất lượng công việc; một bộ phận nhân viên Bưu điện trình độ chuyên môn còn hạn chế; trụ sở chật hẹp chưa đáp ứng yêu cầu công việc.

Hội nghị với mục đích lắng nghe các ý kiến của các ngành, địa phương để trao đổi kinh nghiệm trong quá trình thực hiện đề án; đồng thời đánh giá những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện đề án. Trên cơ sở đó, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện hiệu quả đề án trong thời gian tới.

DƯƠNG CẦM

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn