• Virus Covid-19 có ở đâu trong môi trường xung quanh chúng ta?
  • ĐTO – “100 câu hỏi - đáp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục” nhằm cung cấp cho cha mẹ học sinh, các em học sinh, sinh viên và cán bộ nhân viên ngành Giáo dục những kiến thức cơ bản về phòng chống dịch bệnh.
  • Có phải cứ ho, sốt là bị bệnh do Covid-19 hay không?
  • 27/02/2020
  • “100 câu hỏi - đáp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục” nhằm cung cấp cho cha mẹ học sinh, các em học sinh, sinh viên và cán bộ nhân viên ngành Giáo dục những kiến thức cơ bản về dịch Covid-19...
  • Theo dõi và chăm sóc y tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19
  • 21/02/2020
  • khi phát hiện trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh tại cơ sở cách ly: Báo cáo ngay cho người phụ trách cơ sở cách ly, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Chuyển những người cùng phòng với người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc...
  • Phòng chống lây nhiễm tại cơ sở cách ly
  • 20/02/2020
  • Theo đó, việc phòng chống lây nhiễm tại cơ sở cách ly: Các cơ sở cách ly tập trung phải bảo đảm thực hiện phòng chống lây nhiễm tại cơ sở bằng việc thực hiện vệ sinh thông khí, thông thoáng ...
Xem tin đã đăng theo ngày: