Cán bộ Mặt trận cần gương mẫu, đi đầu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân

Cập nhật ngày: 27/11/2022 06:02:12

Muốn người dân tin yêu hơn, hỗ trợ, giúp đỡ Mặt trận nhiều hơn, mỗi cán bộ Mặt trận cần tích cực gần dân, gương mẫu, đi trước, đi đầu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, hướng dẫn nhân dân trong các công việc của cộng đồng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ, không sợ khó, sợ khổ,...


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói chuyện thân mật với các đại biểu dự Hội nghị biểu dương Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh như vậy tại cuộc gặp mặt Đoàn đại biểu tiêu biểu tham dự Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022.

Cuộc gặp diễn ra chiều 26/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng. Cùng dự, có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng ban Dân vận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước; Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư.

Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư ghi nhận, đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, tâm huyết, trách nhiệm, tận tụy, hoạt động bền bỉ, sáng tạo, đoàn kết, gắn bó với cộng đồng, với người dân ở cơ sở. Các đại biểu về dự hội nghị thật sự là những người có uy tín cao, là hạt nhân quan trọng, tích cực ở cơ sở, đã có những đóng góp quan trọng vào việc xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư nêu rõ, lịch sử đã chứng minh, nhân tố quyết định sức mạnh của dân tộc ta là tính cố kết cộng đồng, là “tình đồng chí, nghĩa đồng bào”, là tinh thần đại đoàn kết, hòa bình, hữu nghị, với ý chí “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” luôn luôn có khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, nhân dân được sống trong độc lập, tự do, hạnh phúc. Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, tinh thần ấy luôn luôn được kế thừa và phát huy, trở thành đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực vô cùng to lớn của đất nước, đã và đang được khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc của gần trăm triệu người dân Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước.


Quang cảnh buổi gặp mặt thân mật. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Khái quát quá trình hình thành, xây dựng, phát triển và đóng góp của tổ chức Mặt trận các cấp, Tổng Bí thư nhấn mạnh, hơn 35 năm đổi mới đất nước, Mặt trận đã làm tốt vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân.

Hệ thống tổ chức Mặt trận ở cơ sở luôn luôn đồng hành cùng cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền cơ sở khơi dậy, phát huy, nâng tầm các giá trị đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên, khích lệ, phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, quan tâm, chăm lo gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa và người yếu thế. Trí tuệ, công sức, tình cảm của các cụ, các vị, các đồng chí - những cán bộ Mặt trận cơ sở đã và đang góp phần to lớn vào hiện thực hoá mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Những kết quả đạt được của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian qua đã góp phần cùng với toàn Đảng, toàn dân cả nước thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng; khẳng định vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, Tổng Bí thư nhiệt liệt chúc mừng, hoan nghênh, cảm ơn và biểu dương những thành tích của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã đạt được trong những năm qua.

Tổng Bí thư nêu rõ, thời gian qua, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; thúc đẩy phát triển các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn; tích cực xoá đói, giảm nghèo,… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều vấn đề mà nhân dân quan tâm, dư luận bức xúc như: thiên tai, lũ lụt; dịch Covid-19 và một số dịch bệnh mới xuất hiện; mất an toàn về cháy, nổ, giao thông, khiếu kiện, tệ nạn quan liêu, tham nhũng, tiêu cực; một số vụ án kinh tế, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng,… Những vấn đề này đặt ra yêu cầu cao hơn nữa đối với vai trò, trách nhiệm của các cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nhân cuộc gặp, Tổng Bí thư trao đổi, nhấn mạnh thêm một số vấn đề để đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận tiếp tục quan tâm:

Một là, đặt tư tưởng “dân là gốc” làm nền tảng cốt lõi cho hoạt động của cán bộ làm công tác Mặt trận ở tất cả các cấp. Chân lý này đã được cụ Nguyễn Trãi đưa ra cách đây gần 600 năm (năm 1428) vẫn nguyên giá trị: “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, quân điếu phạt trước lo trừ bạo”. Muốn đất nước phát triển bền vững cần phải “khoan thư sức dân”, phải yên dân và trừ bạo, làm sao để mọi người dân được sống mạnh khoẻ, an cư, an toàn và an tâm, hạnh phúc, hăng say học tập, lao động, đóng góp, cống hiến cho gia đình, quê hương, đất nước.

Tổng Bí thư mong muốn Mặt trận Tổ quốc các cấp, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tiếp tục gắn bó sâu sát hơn nữa với cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình nhân dân để tham mưu, kiến nghị kịp thời, đầy đủ tới cấp ủy đảng, chính quyền. Cần thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, chu toàn đường lối, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Chăm lo, hỗ trợ đối với người khó khăn, đối tượng yếu thế...; đồng thời, tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, là nòng cốt tích cực trong đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn, tố giác đối với các trường hợp tham ô, tham nhũng, tiêu cực tại địa bàn, cơ sở.

Hai là, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, giúp người dân nhận thức đầy đủ, cụ thể hơn về nghĩa vụ và quyền lợi của mình; về vị trí, vai trò, thẩm quyền, trách nhiệm của Mặt trận ở cơ sở. Điều quan trọng là làm sao để mọi người dân hiểu được vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận ở cơ sở. Muốn người dân tin yêu hơn, hỗ trợ, giúp đỡ Mặt trận nhiều hơn, mỗi cán bộ Mặt trận cần tích cực gần dân, gương mẫu, đi trước, đi đầu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, hướng dẫn nhân dân trong các công việc của cộng đồng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ, không sợ khó, sợ khổ, bởi những gì chúng ta làm, cống hiến sẽ được người dân ghi nhận.

Ba là, trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, các cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên, các cá nhân có uy tín, có tầm ảnh hưởng; cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, kết hợp chặt chẽ và linh hoạt, giữa hiện đại với truyền thống; tập trung, ưu tiên vào việc khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Bốn là, công tác giám sát, phản biện xã hội là các nội dung lớn đã và đang được Đảng, Nhà nước cụ thể hoá. Tổng Bí thư đề nghị đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận cần quyết liệt hơn nữa, nâng cao nhận thức, phát huy vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không nể nang, né tránh và thực hiện thường xuyên, quyết liệt hơn nữa để thực sự đáp ứng kỳ vọng của nhân dân, sự mong đợi của xã hội.

Năm là, đội ngũ cán bộ Mặt trận cấp cơ sở có vai trò, vị trí rất quan trọng, là những người có uy tín, ảnh hưởng cao trong cộng đồng dân cư, luôn làm việc với tinh thần: “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”, “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” và thật sự như vậy,…

Tại cuộc gặp, đồng chí Đỗ Văn Chiến và các đại biểu đã báo cáo với Tổng Bí thư những kết quả chủ yếu của công tác mặt trận thời gian qua, chương trình và công tác tổ chức Hội nghị.

Theo BẮC VĂN (NDO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn