Công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm và sát với tình hình thực tế địa phương

Cập nhật ngày: 29/12/2022 18:50:52

http://baodongthap.com.vn/database/video/20221229072421krr20222.mp4

 

ĐTO - Chiều ngày 29/12, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra (KT), giám sát (GS) và thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ tỉnh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Phó Vụ trưởng Vụ địa bàn VIII, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đến dự.


Quang cảnh hội nghị

Ngay từ đầu năm, BTV Tỉnh ủy xây dựng và ban hành Chương trình KT, GS năm 2022. Nội dung KT, GS tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ tỉnh. Đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện chương trình KT, GS phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương. Trong đó, chú trọng lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, lĩnh vực dễ nảy sinh vi phạm để tiến hành KT, GS nhằm chấn chỉnh kịp thời. Đặc biệt, phân công thành viên cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ GS thường xuyên đối với tổ chức đảng cấp dưới, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tại đơn vị, địa phương.


Đồng chí Phan Văn Hợp – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy báo cáo
công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ tỉnh

Năm 2022, cấp ủy, BTV cấp ủy các cấp KT 1.032 tổ chức đảng và 359 đảng viên (tăng 73 tổ chức đảng, 311 đảng viên) so với năm 2021. Trong đó, BTV Tỉnh ủy đã KT 6 tổ chức đảng và 5 đảng viên. Nội dung KT chủ yếu là việc chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định, Kết luận của Đảng; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; phẩm chất đạo đức, lối sống. Qua KT kết luận phần lớn tổ chức đảng và đảng viên cơ bản chấp hành tốt nội dung được KT. Đồng thời GS theo chuyên đề  419 tổ chức đảng và 537 đảng viên, trong đó BTV Tỉnh ủy GS 3 tổ chức đảng và 3 đảng viên là người đứng đầu cấp ủy. Qua GS kết luận, phần lớn tổ chức đảng và đảng viên chấp hành tốt nội dung được GS, chưa phát hiện trường hợp nào có dấu hiệu vi phạm phải chuyển sang KT khi có dấu hiệu vi phạm.


Đồng chí Hà Văn Công - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hồng Ngự phát biểu ý kiến về việc chấp hành thông báo kết quả giám sát đối với đảng viên

UBKT các cấp KT 4 tổ chức đảng và 38 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; KT 293 tổ chức đảng về quản lý, thu chi ngân sách; thu nộp và sử dụng đảng phí; đồng thời GS theo chuyên đề 252 tổ chức đảng cấp dưới và 234 đảng viên… Thông qua công tác KT, GS, UBKT cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương thi hành kỷ luật theo thẩm quyền 44 đảng viên. UBKT cấp cơ sở thi hành kỷ luật theo thẩm quyền 11 đảng viên. Nội dung vi phạm chủ yếu về chấp hành không nghiêm quy định những điều đảng viên không được làm; phẩm chất đạo đức, lối sống.


Đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của công tác KT, GS và thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ tỉnh năm 2022. Đặc biệt, công tác KT, GS của tỉnh có trọng tâm, trọng điểm và sát với tình hình thực tế của địa phương. Thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, BTV cấp ủy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến, triển khai, quán triệt kịp thời các Nghị quyết, Quy định về công tác KT, GS của Đảng. Xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình KT, GS năm 2023 ngay từ đầu năm. Tiếp tục tăng cường công tác GS thường xuyên để kịp thời phát huy ưu điểm và chấn chỉnh hạn chế của tổ chức đảng và đảng viên. Đẩy mạnh việc luân chuyển để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ làm công tác KT; tổ chức các lớp tập huấn kiến thức, nghiệp vụ về công tác KT, GS của Đảng… góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

D.Chinh - P.Lộc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn