Khai giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

Cập nhật ngày: 30/11/2022 11:07:09

ĐTO - Sáng 30/11, tại Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 3 (lớp thứ nhất). 

Đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng - Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và một số sở, ngành liên quan cùng các học viên tham dự.


Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng - Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II phát biểu tại lễ khai giảng

Lớp bồi dưỡng có 97 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giữ chức danh hoặc quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Quang cảnh Lễ khai giảng 

Trong thời gian 5 ngày (từ 30/11 - 4/12), các học viên sẽ nghiên cứu 6 chuyên đề trọng tâm: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới; Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam theo tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 06- NQTU ngày của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI về xây dựng văn hoá con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo; Đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là tiền đề quan trọng trong triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi số của tỉnh giai đoạn mới; Cải cách nền hành chính công theo tinh thần "xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp"; Kiên định và xây dựng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận trước yêu cầu nhiệm vụ mới; Cục diện thế giới hiện nay và đường lối đối ngoại của Việt Nam; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ngoài ra, học viên sẽ đi nghiên cứu thực tế; gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo tỉnh về chương trình, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của tỉnh... 


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phan Văn Thắng phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng lớp học 

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Thắng, đây là những nội dung rất quan trọng, bởi sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiều chủ trương, nhiệm vụ đã được Đảng ta thể chế hoá, tình hình trong nước và quốc tế có nhiều thay đổi. Chính vì vậy, việc bổ sung, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý là hết sức cần thiết nhằm nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, tư duy lãnh đạo, quản lý, điều hành và khả năng hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội, năng lực đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung tối đa cho việc tham gia lớp bồi dưỡng với tinh thần tự giác, gương mẫu, nghiêm túc, tích cực trao đổi, thảo luận, tương tác đa chiều để hoàn thành tốt nội dung, chương trình bồi dưỡng.

Dự kiến lớp bồi dưỡng thứ hai sẽ được tổ chức vào tháng 12/2022. Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu 2 lớp bồi dưỡng này phải trở thành hình mẫu, lớp học điển hình  trong việc chấp hành các quy định, quy chế nhà trường, lớp học.

Văn Khương

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn